- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za državne informacije i službene publikacije  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi
Komisija za državne informacije i službene publikacije

Plan i program

Komisija za državne informacije i službene publikacije aktivno djeluje u sklopu Sekcije za specijalne i visokoškolske knjižnice HKD-a. Zalaže se na promicanju i unapređivanje knjižničarske struke,  a članovi  Komisije aktivno sudjeluju u stalnom stručnom usavršavanju knjižničara kao predavači u CSSU ili su česti polaznici radionica koje organizira CSSU.

Jedan od osnovnih ciljeva Komisije za državne informacije i službene publikacije je i promicanje i zalaganje za slobodan pristup informacijama za sve  - što podrazumijeva i  odnosi se na organiziranje stručnog cjeloživotnog obrazovanja knjižničara i korisnika knjižnica, organizaciju i održavanje stručnih i znanstvenih skupova i radionica a vezano uz službene publikacije i državne informacije Republike Hrvatske i svijeta, a u sadašnjem trenutku napose o službenim publikacijama Europske unije i dostupnosti informacija, naročito u elektroničkom formatu. 

Komisija se zalaže, a prema zacrtanoj strategiji HKD-a omogućavati i  osiguravati slobodan protok informacija, kako bi se svim građanima omogućio i olakšao slobodan i jednak pristup građi i informacijama te zastupati pravo korisnika knjižničnih usluga i službi na slobodan i jednak pristup građi i informacijama, i ujedno težiti ostvarenju jednakih mogućnosti slobodnog pristupa,  razmjene znanja i sudjelovanja u kulturnim aktivnostima za sve građane.

Vezano uz stručne skupove, članovi Komisije godinama su :

  • članovi programskog i organizacijskog odbora Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, također i u 2013. godini.
  • izlagači s aktualnim temama na navedenom skupu, moderatori i sl.
  • tijekom 2012. g.  pokrenuta je inicijativa te je realiziran  međunarodni stručni skup „Državne informacije i službene publikacije u Republici Hrvatskoj“ u Puli na kojem su izlagači ali i članovi programskog i organizacijskog odbora bili članovi Komisije. Planira se održavanje skupa svake dvije godine.
  • članovi Komisije sudjelovali su s izlaganjima i na 38. skupštini HKD-a u  Osijeku i bili su članovi radnih tijela i povjerenstava.
  • Članovi Komisije sudjeluju na stručnim skupovima u inozemstvu i regiji, pokušavaju aktivno sudjelovati i surađivati sa sličnim komisijama.
  • Predavači u CSSU-u

Vezano uz planove o nakladničkoj djelatnosti – predsjednica Komisije bila je član povjerenstva za izradu pravilnika o nakladničkoj djelatnosti HKD-a (2012). Ujedno, svi članovi Komisije sudjelovali su u konzultacijama vezanim uz prijevod Smjernica o knjižnicama tijela javne uprave koje su u fazi pripreme za tisak.

Plan za naredni period  2013. – 2014. u  skladu je s osnovnim ciljem rada Komisije za državne informacije i službene publikacije, a to je – osiguranje temeljnog ljudskog prava na univerzalnu slobodu i dostupnost informacija o državnoj politici i njenim aktivnostima. A prema zadanim ciljevima provodit će u skladu s predviđenim zadacima i ciljevima koje je postavila strategija javnog zagovaranja knjižnica - zagovarati, kao što je naglašeno slobodan pristup informacijama, s naglaskom na službene publikacije i  državne informacije i njihovu dostupnost u svim formatima. Komisija podržava  programe javnog zagovaranja knjižničarske profesije i želi se što aktivnije uključiti u realizaciju navedenih programa.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -