- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za medicinske knjižnice  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za medicinske knjižnice

Plan i program

Plan rada za 2020.-2022.

- Nastavak rada na donošenju pravilnika, strategija knjižničarstva, standarda i dr. dokumenata

- Ujednačavanje knjižnične prakse u izdavanju potvrdnica o indeksiranosti i citiranosti radova

- Diseminacija informacija i dodatnih obvezujućih pravila vezanih uz izdavanje potvrdnica

- Organizacija edukacijskih radionica i sastanaka relevantnih za problematiku medicinskih knjižnica

- Nastavak suradnje sa članovima Savjetodavnoga povjerenstva za nabavu baza podataka i Pregovaračkog tima NSK s ciljem omogućavanja pristupa bazama podataka i e-časopisima svim visokoškolskim i biomedicinskim znanstvenim ustanovama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija u  RH

- Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u radu medicinskih knjižnica

- Poboljšanje projektnih aktivnosti u medicinskim knjižnicama

- Aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama i tečajevima

- Poticanje stalnog stručnog usavršavanja medicinskih knjižničara

- Suradnja s ostalim komisijama i radnim grupama HKD-a, posebno sa srodnim komisijama (Komisija za bolničke knjižnice)

- Aktivno sudjelovanje u radu HKD-a i radu regionalnih društava članova Komisije

- Promoviranje aktivnosti komisije i poticanje članova na aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima, objavljivanje radova i uključivanje medicinskih knjižnica u međunarodne organizacije (EAHIL i dr.)

- Redovito ažuriranje mrežnih stranica Komisije

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -