- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za medicinske knjižnice  //  Dokumenti i linkovi  //  Zapisnik 1. e-sastanak: 2016. - 2018.
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za medicinske knjižnice

Dokumenti i linkovi


Zapisnik 1. e-sastanak: 2016. - 2018.

KOMISIJA ZA MEDICINSKE KNJIŽNICE

HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA

Predsjednica : dr.sc. Vesna Špac

e-mail : vesna.spac@vef.hr

Telefon : 01/2390-114

Mobi : 095/905-7573

 

Zagreb, 02. prosinca 2016.

 

Članovi  Komisije za medicinske knjižnice u mandatnom razdoblju 2016.-2018. :

 

 1. Vesna Borić, Stomatološki fakultet Zagreb, boric@sfzg.hr
 2. Lovela Machala Poplašen, ŠNZ "A. Štampar Zagreb, lovela.machala@snz.hr
 3. Robert Nezirović, OB Zadar, opca-bolnica-zadar@zd.htnet.hr
 4. Ljiljana Pavičić, KBC Osijek, pavicic.ljiljana@kbo.hr
 5. Mirela Podobnik, OŽB Požega, mirela@pozeska-bolnica.hr
 6. Gordana Ramljak, KBC Sestre milosrdnice Zagreb, gordana.ramljak@kbcsm.hr
 7. Tamara Marija Seme, Klinika za dječje bolesti Zagreb, tamara.seme@kdb.hr
 8. Branka Škibola, Medicinski fakultet Rijeka, brankas@medri.hr
 9. Lea Škorić, Medicinski fakultet Zagreb, lea.skoric@mef.hr
 10. Vesna Špac, Veterinarski fakultet Zagreb, vesna.spac@vef.hr
 11. Ana Utrobičić, Medicinski fakultet Split, ana.utrobicic@mefst.hr

 

Z a p i s n i k

S 1. e-sastanka Komisije za medicinske knjižnice (u daljenjem tekstu KMK) u mandatu 2016.-2018. održanog  23. studenog 2016., s predloženim dnevnim redom :

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Usvajanje Plana rada za 2016./2018.
 3. 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Lovran, 17.-20.05.2016.)
 4. Razno.

 E-sastanku su se odazvali svi članovi KMK osim kolegice Mirele Podobnik, stoga se doneseni zaključci smatraju valjanima.

 

Ad 1/ Usvajanje Dnevnog reda

Predsjednica KMK Vesna Špac utvrdila je postojanje kvoruma potrebnog za pravovaljano odlučivanje. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad 2/ Usvajanje Plana rada za 2016./2018.

Predsjednica je predložila slijedeći Plan rada za 2016./2018.:

 1. Aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima
 2. Poticanje objavljivanja radova
 3. Uključivanje medicinskih knjižnica u sustav međuknjižnične posudbe SEND
 4. Donošenje jedinstvenog obrasca / potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova
 5. Aktivno sudjelovanje u izradi zakona, pravilnika, strategija i standarda iz područja knjižničarstva
 6. Ažuriranje adresara biomedicinskih knjižnica
 7. Sudjelovanje u projektima zagovaranja knjižnica

Kolegica Seme smatra da bismo trebali donijeti jedinstveni obrazac/potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova te uskladiti način rada kako bi i dobiveni rezultati bili jednaki. Predložila je promjenu točke 4. u Planu u Usklađivanje načina rada i donošenje jedinstvenog obrasca / potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova.

Kolegica Utrobičić smatra da budući se napredovanja u zvanju odvijaju preko različitih fakulteta, od kojih svaki ima neki svoj pravilnik o napredovanju i svoje dodatne uvjete (mimo onih koji su propisani na nacionalnoj razini), da bi se jedinstveni obrazac mogao primijeniti samo na slučajeve izbora u znanstvena zvanja, jer se tada primjenjuju samo nacionalni uvjeti. Pored napredovanja u zvanju, potvrde se izdaju i u različitim drugim prilikama, kada elementi koji se traže variraju od slučaja do slučaja. Zbog navedenoga kolegica smatram da je najprije potrebno provesti analizu o tome kako se i zbog čega neke stvari rade, detaljno raspraviti sve probleme pa tek onda pokusati riješiti neusklađenosti nekim preporukama. Stoga predlažem da se 4. točka promijeni u:

Analiza načina izdavanja potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova s prijedlogom ujednačavanja praksa.

Kolegica Pavičić je komentirala da medicinski fakulteti propisuju i dodatne uvjete (donošenjem svojih Pravilnika o dodatnim uvjetima), ali da je potrebno ujednačiti ono što se propisuje pravilnikom zajedničkim za sve fakultete, da način primjene ne smije ovisiti o našem izboru. Propisani minimalni uvjeti moraju biti za sve isti.

Kolegica Borić misli da ćemo biti najoperativniji ako svatko od nas pripremi jedan set svojih potvrda i nakon što utvrdimo razlike možemo tražiti "zajednički nazivnik".

 

Ad3/ 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Lovran, 17.-20.05.2016.)

Predložene su slijedeće teme za 15. dane specijalnih i visokoškolskih knjižnica:

 • Donošenje jedinstvenog obrasca/potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova kako bi se način rada i obrasci uskladili i sa sveučilišnim i viskološkolskim knjižnicama. (Tamara Marija Seme)
 • Konzorcijalna nabava e-izvora u 2016. i 2017. godini temeljem Sporazuma o suradnji MZOS-a i NSK. (Gordana Ramljak)
 • Pripremljenost knjižnica koje okuplja Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice za implementaciju EDS-a s obzirom na online- kataloge tih knjižnica (postojanje online-kataloga, različiti knjižnični softveri, različiti klasifikacijski sustavi i sustavi predmetnica). (Gordana Ramljak)
 • Pitanje sustavnog pretrazivanja literature koje u svijetu uzima sve vise maha, a kod nas prolazi ispod radara. (Ana Utrobičić)
 • Analiza načina izdavanja potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova s prijedlogom ujednačavanja prakse. (Lea Škorić)
 • Konzorcijalna nabava e-izvora. (Lea Škorić)
 • Uvođenje jedinstvenog sustava za pretraživanje i dohvat svih dostupnih knjižničnih izvora (katalozi, repozitoriji, e-izvori…). (Lea Škorić)
 • Konzorcijska nabava  e- izvora. (Branka Škibola)
 • Uvođenje jedinstvenog  izvora pretraživanja i dohvat svih dostupnih  knjižničnih  kataloga. (Branka Škibola)

 

Ad 4/ Razno

Kolegica Škorić je dala neka pojašnjenja glede EDS-a. Ona misli da EDS zasad nije kupljen u svom potpunom obliku (koji bi uključio kataloge knjižnica) već samo kao indeks koji se odnosi na e-izvore tj. koji omogućuje pretraživanje svih pretplaćenih i slobodno dostupnih baza na jednom jedinstvenom sučelju. Postoji inicijativa od strane NSK da se konačno napravi skupni katalog svih hrvatskih knjižnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, i to korištenjem Vu-Finda ili, u nekoj kasnijoj varijanti, nekog komercijalnog rješenja.

Ona ujedno podržava i potrebu da se pitanju sustavnog pretraživanja literature kod nas da veća važnost.

Kolegica Škorić je obavijestila članove KMK da je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće 2 godine kupio licencu za bazu Elsevier ClinicalKey i pozvala kolege da iskoristite mogućnost međuknjižnične posudbe za ove vrijedne izvore. Korisnici s @mef.hr domenom mogu koristiti bazu koristeći svoju adresu za izradu korisničkog računa na linku https://www.clinicalkey.com/#!/registration.

Slijedećih godinu dana kolegica Škorić će biti na porodnom dopustu.

 

Zapisnik sastavila : Vesna ŠpacDatoteka za download: Zapisnik_sastanka_KMK_11-04-2019_s_korekcijama.doc
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -