- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za tehničke knjižnice  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za tehničke knjižnice

Plan i program

Plan rada za 2023. godinu:

 • aktivno sudjelovanje u radu HKD-a
 • aktivno djelovanje unutar Sekcije te suradnja sa drugim komisijama i sekcijama HKD-a
 • sudjelovanje u organizaciji i prisustvovanje stručnim skupovima
 • obavještavanje članova o aktualnim događanjima, tematskim skupovima i mogućnostima obrazovanja
 • poticanje stalnog stručnog usavršavanja knjižničara
 • sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika
 • poboljšanje suradnje među tehničkim knjižnicama
 • ažuriranje podataka Komisije za tehničke knjižnice na stranicama HKD-a
 • praćenje tema iz područja rada Komisije u relevantnim svjetskim i hrvatskim znanstvenim i stručnim publikacijama
 • praćenje rada IFLA-ine Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice (IFLA Science and Technology Libraries Section)

 

Predsjednica Komisije:

Nina Jelača

Grafički fakultet u Zagrebu

email: nina.jelaca@grf.unizg.hr

 

 

Plan rada za 2022. godinu:

 • aktivno sudjelovanje u radu HKD-a
 • aktivno djelovanje unutar Sekcije te suradnja sa drugim komisijama i sekcijama HKD-a
 • sudjelovanje u organizaciji i prisustvovanje stručnim skupovima
 • obavještavanje članova o aktualnim događanjima, tematskim skupovima i mogućnostima obrazovanja
 • poticanje stalnog stručnog usavršavanja knjižničara
 • sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika
 • poboljšanje suradnje među tehničkim knjižnicama
 • ažuriranje podataka Komisije za tehničke knjižnice na stranicama HKD-a
 • odabir zamjenika/ice predsjednice Komisije
 • praćenje tema iz područja rada Komisije u relevantnim svjetskim i hrvatskim znanstvenim i stručnim publikacijama
 • praćenje rada IFLA-ine Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice (IFLA Science and Technology Libraries Section)

 

Predsjednica Komisije:

Nina Jelača

Grafički fakultet u Zagrebu

email: nina.jelaca@grf.unizg.hr

 

Plan rada za 2019./2020. godinu:

 • aktivno sudjelovanje u radu HKD-a
 • aktivno djelovanje unutar Sekcije te suradnja sa drugim komisijama i sekcijama HKD-a
 • sudjelovanje u organizaciji i prisustvovanje stručnim skupovima
 • obavještavanje članova o aktualnim događanjima, tematskim skupovima i mogućnostima obrazovanja
 • poticanje stalnog stručnog usavršavanja knjižničara
 • sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika
 • poboljšanje suradnje među tehničkim knjižnicama
 • ažuriranje podataka Komisije za tehničke knjižnice na stranicama HKD-a
 • odabir zamjenika/ice predsjednice Komisije
 • izrada misije i vizije Komisije za tehničke knjižnice
 • praćenje tema iz područja rada Komisije u relevantnim svjetskim i hrvatskim znanstvenim i stručnim publikacijama
 • praćenje rada IFLA-ine Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice (IFLA Science and Technology Libraries Section)

Predsjednica Komisije:

Nina Jelača

Grafički fakultet u Zagrebu

email: nina.jelaca@grf.hr

 

Plan rada za 2016.-2018. g.:

 • aktivno sudjelovanje u radu HKD-a
 • aktivno djelovanje unutar Sekcije te suradnja sa drugim komisijama i sekcijama HKD-a
 • sudjelovanje u organizaciji i prisustvovanje stručnim skupovima
 • obavještavanje članova o aktualnim događanjima, tematskim skupovima i mogućnostima obrazovanja
 • poticanje permanentnog obrazovanja knjižničara
 • poduzimanje aktivnosti na unapređivanju statusa knjižničara
 • sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika
 • poboljšanje suradnje među tehničkim knjižnicama
 • suradnja sa srodnim društvima i institucijama u inozemstvu

Predsjednica Komisije:

Nadica Avakumović

KONČAR - Instuitut za elektrotehniku, INDOK odjel

Tel. +385 1 365 6305

E-adresa: navak@koncar-institut.hr

 


PLAN RADA ZA 2012.-2014.:

- Prikupljanje podataka za izradu web adresara tehničkih knjižnica
- Provjera da li su sve knjižnice upisane u Upisnika knjižnica (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=202) i poticanje onih koje nisu da se upišu.
- Praćenje i poticanje stručnog napredovanja knjižničara u tehničkim knjižnicama.
- Poticanje istraživanja i objavljivanja rezultata tih istraživanja.
- Promoviranje strategija i standarda za specijalne i visokoškolske knjižnice i aktivno praćenje i poticanje postupka za njihovo usvajanje
- Analiza postojećih knjižničnih sustava u tehničkim knjižnicama i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje ili zamjenu
- Dopuna web stranica Komisije za thničke knjižnice s poveznicama na online kataloge tehničkih knjižnica u Hrvatskoj
- Aktivno sudjelovanje na Danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica i Skupštini HKD-a, po mogućnosti s izlaganjima.
- Sudjelovanje u obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica 11. studenoga
- Aktivirati se u radu CSSU – prijava tema i predavanja.
- Suradnja s Matičnom službom za specijalne i visokoškolske knjižnice (matičarka dr.sc.Zagorka Majstorović) – aktivno sudjelovanje na Informativnim danima.
- Aktivno sudjelovati u javnom zagovaranju knjižnica i promoviranju knjižničarske struke.
-Aktivno sudjelovanje članova Komisije u radu svojih regionalnih Društava.

Predsjednica Sekcije:
Vesna Špac
Brodarski institut, Zagreb
telefon:01/6504-407, 01/6522-013
e-mail: vesna.spac@hrbi.hr


PLAN RADA ZA 2010.-2012.:

- redovito održavanje sastanaka Komisije
- redovito ažuriranje web stranica Komisije na web stranicama HKD-a (nova urednica je Dijana Erceg)
- suradnja na izradi web adresara svih knjižnica koji će se objaviti na web stranicama HKD-a i ažuriranje podataka za tehničke knjižnice
- sudjelovanje u organiziciji Skupštine HKD-a u Tuheljskim toplicama 29. rujna - 2. listopada 2010.
- sudjelovanje u organizaciji 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Opatiji 11. svibnja 2011. - 14. svibnja 2011.
- organiziranje posjeta tehničkim knjižnicama u Ljubljani ili Mašinskom fakultetu u Sarajevu u proljeće 2011.
- sudjelovanje u obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica koji će se prvi put slaviti 11. studenoga 2010. na pedesetogodišnjicu usvajanja Zakona o bibliotekama
- daljnji rad na izradi Standarda za specijalne knjižnice (Alisa Martek će kontaktirati Radnu grupu kako bi prijedlog Standarda krenuo u proces javne rasprave prije ljeta 2010.)
- daljnji rad na izradi Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
- daljnji rad na implementaciji knjižničnog sustava Aleph u knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednica sekcije: Tamara Krajna
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
telefon:01/6168-454
E-mail predsjednice: tkrajna@fsb.hr


PLAN RADA ZA 2008.-2010.:

- redovno održavanje sastanaka Komisije
- organizirati studijski posjet Centralnoj tehničkoj knjižnici u Ljubljani
- članovi komisije aktivno sudjeluju u izradi Standarda za specijalne knjižnice,
- sudjelovanje u organizaciji 11. Dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 1.-4. travnja 2009.,
- aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima,
- redovno održavanje web stranice Komisije.

Predsjednica sekcije: Tamara Krajna
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
telefon:01/6168-454
E-mail predsjednice: tkrajna@fsb.hr


PLAN RADA ZA 2005.:

Sudjelovanje u skupovima kod nas (kako organizacijski, tako i sa radovima), obavješćivanje knjižničara u tehničkim knjižnicama o događanjima (skupovi, seminari), sudjelovanje u radu ostalih tijela HKD.

Održavanje web stranice komisije – urednica Ivana Pažur. Uz adresar tehničkih knjižnica i adresar Komisije, stranice sadrže informacije o stručnim skupovima s područja tehničkih knjižnica, kao i o djelatnosti Komisije. 

Ažuriranje adresara tehničkih knjižnica, pokretanje e-časopisa (e-zine) s temama koje zanimaju knjižničare u tehničkim knjižnicama.

predsjednica Alisa Martek


PLAN RADA ZA 2003.:

Sudjelovanje u skupovima kod nas (kako organizacijski, tako i sa radovima), obavješćivanje knjižničara u tehničkim knjižnicama o događanjima (skupovi, seminari), sudjelovanje u radu ostalih tijela HKD.

Izrada web stranice komisije - sada, kako su nove stranice HKD-a proradile, provjeriti da li možemo staviti gore svoje podatke i svoje stranice, koliko nam mogu dati mjesta itd. Kolegica Pažur bila bi urednica web stranica Komisije.

Pokušati organizirati najesen Okrugli stol na temu One-man-library

Andrea Bozic


Izvještaj o radu u proteklom razdoblju (studeni 2002. – svibanj 2003.)

Tijekom proteklog razdoblja Komisija nije održala nitij jedan formalni sastanak, komunikacija je bila e-mailom ili telefonom, te su na taj način rješavani tekući problemi.

Ivana Pažur postavila je stranice Komisije na webu i preuzela na sebe obvezu upravljanja stranicama Komisije. Trenutno se na stranicama nalaze podaci o Komisiji, članovima, te neke smjernice i članci, a u planu je postavljanje adresara svih tehničkih knjižnica, kad se to omogući od strane HKD-a.

Marija Ivakić sudjelovala je u radu organizacijskog odbora 5. Dana specijalnoga knjižničarstva koji su se održali u Opatiji 10.-11. travnja 2003.

Andrea Božić organizirala je zajedno s K. Vitković, I. Mihalić i S. Brkić Okrugli stol Korištenje znanja za napredak u okviru 5. Dana specijalnoga knjižničarstva.

Tijekom proteklog razdoblja obavješćivani su knjižničari u tehničkim knjižnicama o stručnim skupovima i novostima s područja knjižničarstva.

Članovi Komisije aktivno su sudjelovali u radu svojih matičnih regionalnih Društava.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -