- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje  //  Dokumenti i linkovi  //  Popis temeljnih dokumenata za sadržajnu obradu
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje

Dokumenti i linkovi


Popis temeljnih dokumenata za sadržajnu obradu

Modeli

Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) - A Conceptual Model / by Marcia Lei Zeng, Maja Žumer & Athena Salaba (Eds.) Berlin/München: De Gruyter Saur, 2011.

Uvjeti za funkcionalnost predmetnih autoriziranih podataka : konceptualni model /IFLA-ina Radna skupina za Uvjete za funkcionalnost predmetnih preglednih zapisa (FRSAR) ; urednice Marcia Lei Zeng, Maja Žumer i Athena Salaba ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za klasifikaciju i indeksiranje u lipnju 2010. ; [s engleskog preveo Predrag Perožić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012.

Uvjeti za funkcionalnost autoriziranih podataka : konceptualni model / uredio Glenn E. Patton, IFLA-ina Radna skupina za Uvjete za funkcionalnost i obrojčivanje autoriziranih zapisa (FRANAR) ; odobrili stalni odbori IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i Sekcije za klasifikaciju i indeksiranje, ožujak 2009. ; [s engleskog preveo Tomica Vrbanc].  Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.

Standardi, smjernice

Guidelines for subject access in national bibliographies / ed. by Jahns, Yvonne Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012.

Univerzalna decimalna klasifikacija. 1. dio Društvene i humanističke znanosti [prevoditelji Zvonimir Baletić ... [et al.] ; urednica Lidija Jurić Vukadin]. ;  2. dio Prirodne i primijenjene znanosti. [prevoditelji Ivan Bauer ... [et al.] ; urednice Lidija Jurić Vukadin, Jelica Leščić]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005.-2007.

Univerzalna decimalna klasifikacija /prijevod s engleskog Jelica Leščić. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2003.

Extensions & Corrections to the UDC . The Hague : UDC Consortium, [1950]- .

HRN ISO 2788 : Dokumentacija - Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa (ISO 2788:1986) = documentation - guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788:1986) = Documentation - principes directeurs pour l'etablissement et le developpement de thesaurus monolingues (ISO 2788:1986). 2. izd. Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004.

HRN ISO 5963 :Dokumentacija - metode analize dokumenata, određivanja njihovih predmeta i odabira indeksnih naziva (ISO 5963:1985) = Documentation - methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms (ISO 5963:1985).1. izd. Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001.

HRN ISO  999. Informacije i dokumentacija -- Upute za sadržaj, uređenje i oblikovanje kazala (ISO 999:1996) = Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes (ISO 999:1996). 1. izd. Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997.

HRN ISO 860 Terminološki rad -- Usklađivanje pojmova i naziva (ISO 860:1996)= Terminology work -- Harmonization of concepts and terms (ISO 860:1996).  1. izd. Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998.

ISO 5964 :1985: Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri.

ISO 25964-1:2011  Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval

ISO 25964-2:2013  Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 2: Interoperability with other vocabularies

Smjernice za izradbu predmetnih preglednih kataložnih jedinica i uputnica /[preporučila] Radna skupina za izradbu Smjernica za datoteke predmetnih preglednih kataložnih jedinica Sekcije za klasifikaciju i indeksiranje Odjela za bibliografski nadzor Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova ; [s engleskoga prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Jelica Leščić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1999.

Smjernice za izradu preglednih kataložnih jedinica i uputnica /preporučila Radna grupa za izradu Međunarodnog sustava preglednih kataložnih jedinica ; [prevela i predgovor napisala Daniela Živković ; hrvatske primjere odabrale i izradile Daniela Živković i Dorica Blažević]. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1990.

Principles underlying subject heading languages (SHLs) /edited by Maria Inês Lopes and Julianne Beall ; Working Group on Principles Underlying Subject Heading Languages ; approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Classification and Indexing.München : K. G. Saur, 1999.

Izjava o međunarodnim kataložnim načelima. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-hr.pdf  

Formati

MARC 21 format for authority data / prepared by Network Development and MARC Standards Office Library of Congress. Washington, D. C. : Library of Congress, Cataloging Distribution Service ; Ottawa : National Library of Canada, 1999- . Dostupno na: http://www.loc.gov/marc/authority/

Priručnik za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskog prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović … et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Vujić, Mirjana. Pregledni zapisi u formatu MARC 21 : upute za katalogizaciju. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011.Dostupno na http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/02/pregledni-zapisi-MARC-21_final_zadnja.pdf

Pravilnici, upute, priručnici

Čelić-Tica, Veronika, Leščić, Jelica. Novi UDK za školske knjižnice. Zagreb : Školska knjiga, 2007.

Leščić, Jelica. Klasifikacija i predmetno označivanje : priručnik za stručne ispite. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2007.

MacIlwaine, Ia C. Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu . Lokve : Benja ;Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Osijek : Pedagoški fakultet, 2004.

Mikačić, Mira. Teorijske osnove sustava za predmetno označivanje. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1996.

Subject Access; Preparing for the Future / ed. by Patrice Landry, Leda Bultrini, Edward T. O'Neill and Sandra K. Roe.  Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2011.

Svenonius, Elaine. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve  : Benja, 2005.

Štrbac, Dušanka., Vujić, Mirjana. Pravilnik za predmetni katalog . Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2004.

Univerzalna decimalna klasifikacija : shema za stručni katalog u narodnim knjižnicama./ Ljerka Filaković. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 1985.

Urbanija, Jože.  Metodologija izrade tezaurusa. .Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2005.

Živković, Janko. Stručni katalog. Izvod iz Univerzalne decimalne klasifikacije. Zagreb : Društvo bibliotekara Hrvatske : Matica hrvatska, 1968.

 

 

 

 

 - -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -