- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za izgradnju i opremu knjižnica  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za izgradnju i opremu knjižnica

Plan i program

Plan i program rada 2019. 

Redovite aktivnosti:

- ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za izgradnju i opremu knjižnica

- sudjelovanje na skupovima, savjetovanjima i radionicama koji se bave problematikom izgradnje i opreme knjižnica

- praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za izgradnju i opremu knjižnica

- praćenje noviteta u području izgradnje i opreme knjižnica u Hrvatskoj i svijetu

- objavljivanje prikaza, stručnih i znanstvenih radova u stručnim časopisima

- suradnja s drugim komisijama, osobito s komisijama u sklopu Sekcije za upravljanje i tehnologiju

- ostvarivanje suradnjes Radnom grupom za zelene knjižnice s ciljem poticanja energetske učinkovitosti u knjižnicama

- suradnja sa stručnim tijelima HKD-a

  Nove aktivnosti:

1. prikupljanje podataka za izradu bibliografije radova na temu izgradnje i opreme knjižnica koja bi se objavila na stranicama Komisije:

- stručni i znanstveni radovi prikupljali bi se iz hrvatskih serijskih publikacija te monografija (zbornici i sl.) iz knjižničarstva

- s obzirom na broj bibliografskih elemenata u opisu bibliografija bi bila popisna (navode se osnovni podaci)

- s obzirom na vremensko razdoblje bibliografija bi bila kumulativna (retrospektivna i tekuća)

2. intenzivnije uključivanje članova Komisije u ostvarivanju Zadataka Komisije, a osobito pod točkama:

a) prikupljanje podataka za adresar dobavljača i proizvođača knjižnične opreme i objavljivanje adresara na mrežnim stranicama HKD-a

b) prikupljanje informacija o objavljenim natječajima ili pripremama za natječaje vezane uz izgradnju i opremu knjižnica, rekonstrukciju prostora, uređenje okoliša knjižnica i  poboljšanje energetske učinkovitosti prostora te objavljivanje informacija na mrežnim stranicama HKD-a.

 

Plan i program rada 2014. - 2018.

Kontinuirane aktivnosti:

- aktivno sudjelovanje u radu svih stručnih tijela, na skupovima, savjetovanjima i radionicama koji se bave problematikom izgradnje i opremanja knjižnica

- praćenje noviteta u području izgradnje i opremanja knjižnica u Hrvatskoj i u svijetu

- predstavljanje reprezentativnih prostora hrvatskih knjižnica domaćoj i stranoj javnosti

- objavljivanje prikaza, iskustava te znanstvenih i stručnih članaka u stručnim glasilima u Hrvatskoj i u svijetu

- ostvarivanje suradnje s novoosnovanom Radnom grupom za Zelene knjižnice u cilju poticanja energetske učinkovitosti u knjižnicama

- suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i sekcijama koje djeluju u Hrvatskom knjižničarskom društvu na razvoju ukupnog knjižničnog sustava Republike Hrvatske

 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -