- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za katalogizaciju  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za katalogizaciju

Plan i program

Plan i program rada Komisije za katalogizaciju HKD-a za razdoblje 2018.-2020.

Redoviti i posebni programi

 • rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije za katalogizaciju: Radna grupa za pristupnice (predsjednica Diana Polanski) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica Vesna Hodak)

 • ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za katalogizaciju

 • istraživanje i praćenje objedinjenog standarda ISBD, formata UNIMARC i MARC 21, nacionalnog pravilnika, smjernica, konceptualnih modela FRBR/FRAD/FRBR-LRM, standarda RDA i prakse s područja katalogizacije

 • praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju

 • praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici

 • suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a

 • promoviranje rada Komisije za  katalogizaciju

 • pružanje stručne pomoći katalogizatorima

 • poticanje suradnje knjižnica na području katalogizacije

 • suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s NSK, Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

 

Projekti

 • sudjelovanje članova Komisije na projektu Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (rad u Stručnom odboru za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika i rad u radnim grupama Komisije za katalogizaciju)

 

Dokumenti, upute, priručnici, članci, uredništva …

 • rad na uređivanju časopisa i zbornika

 • izrada uputa, članaka

 

Prijevodi

 • UNIMARC B / prevoditeljice Diana Polanski, Petra Petrović, Vesna Stričević ; stručna redaktorica Elza Erdelji

 • UNIMARC A / prevoditelj Predrag Perožić

 • FRBR-LRM / prevoditeljice Ana Barbarić, Tinka Katić

 • ICP / prevoditeljica Mirna Willer

 

Edukacija

 • članovi Komisije će održavati tečajeve/predavanja/radionice u sklopu CSSU-a

 

Skupovi, savjetovanja

 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima                       

 

Programski, organizacijski, stručni odbori

 • članstvo u Stručnom odboru za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 

Članovi Komisije za katalogizaciju 2018.-2020.

Pridružene članice:

 _________________________________________________________

Plan i program rada Komisije za katalogizaciju HKD-a za razdoblje 2018.

Redoviti i posebni programi

 • rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije za katalogizaciju: Radna grupa za pristupnice (predsjednica Diana Polanski) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica Vesna Hodak)

 • rad na pristupnicama

 • ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za katalogizaciju

 • istraživanje i praćenje objedinjenog standarda ISBD, formata UNIMARC i MARC 21, nacionalnog pravilnika, smjernica, konceptualnih modela FRBR/FRAD/FRBR-LRM, standarda RDA i prakse s područja katalogizacije

 • praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju

 • praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici

 • suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a

 • promoviranje rada Komisije za  katalogizaciju

 • pružanje stručne pomoći katalogizatorima

 • poticanje suradnje knjižnica na području katalogizacije

 • suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s NSK, Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

 

Projekti

 • sudjelovanje članova Komisije na projektu Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (rad u Stručnom odboru za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika i rad u radnim grupama Komisije za katalogizaciju)

 

Dokumenti, upute, priručnici, članci, uredništva …

 • rad na uređivanju časopisa

 • izrada uputa, članaka

 

Prijevodi

 • UNIMARC B / prevoditeljice Diana Polanski, Petra Petrović, Vesna Stričević ; stručna redaktorica Elza Erdelji

 • UNIMARC A / prevoditelj Predrag Perožić

 • FRBR-LRM / prevoditeljice Ana Barbarić, Tinka Katić

 • ICP / prevoditeljica Mirna Willer

 

Edukacija

 • članovi Komisije će održavati tečajeve/predavanja/radionice u sklopu CSSU-a

 

Skupovi, savjetovanja

 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima                       

 

Programski, organizacijski, stručni odbori

 • članstvo u Programskom odboru 22. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 2018.

 • članstvo u Stručnom odboru za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 • članstvo u Programskom odboru skupa KUP4 2018.

 

Članovi Komisije za katalogizaciju 2018.

Pridružene članice:

 

_________________________________________________________

 

Plan i program rada Komisije za katalogizaciju HKD-a za razdoblje 2017.     

 

Redoviti i posebni programi

 • rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije za katalogizaciju: Radna grupa za pristupnice (predsjednica Diana Polanski) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica Vesna Hodak)

 • analiza objedinjenog ISBD-a i njegova usporedba s PPIAK-om i specijaliziranim međunarodnim standardima za obradu pojedinih vrsta građe

 • rad na pristupnicama

 • ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za katalogizaciju

 • istraživanje i praćenje objedinjenog standarda ISBD, formata UNIMARC i MARC 21, nacionalnog pravilnika, smjernica, konceptualnih modela FRBR/FRAD/FRBR-LRM, standarda RDA i prakse s područja katalogizacije

 • praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju

 • praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici

 • suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a

 • promoviranje rada Komisije za  katalogizaciju

 • pružanje stručne pomoći katalogizatorima

 • poticanje suradnje knjižnica na području katalogizacije

 • suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s NSK, Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

 

Projekti

 • sudjelovanje članova Komisije na projektu Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (rad u Stručnom odboru za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika i rad u radnim grupama Komisije za katalogizaciju)

 

Dokumenti, upute, priručnici, članci, uredništva …

 • rad na uređivanju časopisa Seminar AKM, br. 20

 • izrada uputa, članaka

 

Prijevodi

 • UNIMARC B / prevoditeljice Diana Polanski, Petra Petrović, Vesna Stričević ; stručna redaktorica Elza Erdelji

 • UNIMARC A / prevoditelj Predrag Perožić

 • FRBR-LRM / prevoditeljice Ana Barbarić, Tinka Katić

 • ICP / prevoditeljica Mirna Willer

 

Edukacija

 • članovi Komisije će održavati tečajeve/predavanja/radionice u sklopu CSSU-a

 

Skupovi, savjetovanja

 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima                       

 

Programski, organizacijski, stručni odbori

 • članstvo u Programskom odboru 21. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 2017.
 • članstvo u Stručnom odboru za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 

Međunarodna sudjelovanja

 • sudjelovanje u radu Europske grupe za praćenje RDA  - EURIG : The European RDA Interest Group

 

Članovi Komisije za katalogizaciju 2017.

Željka Aleksić, Znanstvena knjižnica Zadar,  zeljka.aleksic@zkzd.h

Ana Barbarić, Filozofski fakultet, Zagreb, abarbari@ffzg.h

Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tbuzina@nsk.hr

Elza Erdelji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, eerdelji@nsk.hr

Vesna Hodak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, vhodak@nsk.hr

Iva Kolak, Sveučilišna knjižnica Split, iva.kolak@svkst.hr

Petra Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu,  petra.petrovic@pravo.hr  (zamjenica predsjednice)

Diana Polanski, Knjižnice grada Zagreba, diana.polanski@kgz.hr

Robert Ravnić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, rravnic@nsk.hr

Vikica Semenski, Knjižnice grada Zagreba, vikica.semenski@gmail.com (predsjednica)

Tomica Vrbanc, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tvrbanc@nsk.hr

Pridružene članice:

Sanja Heberling Dragičević, Sveučilišna knjižnica Rijeka, shdragicevic@svkri.hr

Ana Knežević Cerovski, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, acerovski@nsk.hr

Petra Pancirov, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, ppancirov@nsk.hr

Nikolina Papić, Gradska knjižnica Rijeka, nikolina.papic@gkri.hr    

Helena Predojević, Knjižnice grada Zagreba, helena.predojovic@kgz.hr

_________________________________________________________ 

 

Plan i program rada Komisije za katalogizaciju za razdoblje 2014.-2016.

Redoviti i posebni programi

 • ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije
 • rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije: Radna grupa za pristupnice (predsjednica D. Polanski) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica V. Hodak, zamjenica predsjednice A. Barbarić)
 • rad na novom nacionalnom pravilniku za katalogizaciju unutar Radne grupe za pristupnice i Radne grupe za kataložni opis
 • rad na novom pravilniku u podgrupama za opis pojedinih vrsta građe unutar Radne grupe za kataložni opis
 • analiza objedinjenog ISBD-a i njegova usporedba s postojećim Pravilnikom i međunarodnim standardima za obradu pojedinih vrsta građe
 • istraživanje, praćenje i primjena međunarodnih standarda  (specijalizirani ISBD-ovi, objedinjeni ISBD, formati UNIMARC i MARC 21, nacionalni pravilnik, smjernice, konceptualni modeli FRBR, FRAD, FRBR-LRM, standard RDA i praksa s područja katalogizacije)
 • praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju
 • praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici
 • praćenje i sudjelovanje u EURIG-u koji razmatra RDA
 • praćenje inicijative Kongresne knjižnice Bibliographic framework
 • suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a
 • promovirati rad Komisije za  katalogizaciju
 • pružanje stručne pomoći katalogizatorima
 • poticati suradnju knjižnica (katalogizatora) na području katalogizacije
 • suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s Hrvatskim zavodom za knjižničarstvo u NSK,  Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

Projekti

 • sudjelovanje članova na projektu Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (rad u Stručnom odboru za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika i rad u radnim grupama Komisije za katalogizaciju)

 Nakladnički plan

 • prijedlog Uredništvu VBH-a da se u 2015.-oj jedan broj VBH-a tematski posveti katalogizaciji  (prikupljati građu, osmisliti sadržaj broja i predložiti gosta urednika/e )
 • objavljivanje tematskog broja VBH-a Formalna obrada knjižnične građe u svjetlu nadolazećih promjena  /  gošće urednice Ana Barbarić i Vesna Hodak

 • objavljivanje  prijevoda UNIMARC A i UNIMARC B

 Prijevodi

 • objavljivanje u 2014-oj prijevoda novog IFLA-inog standarda, objedinjenog ISBD-a u nizu Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskoga društva (prijevod dr. sc. Ana Barbarić) (ugovor o autorskim pravima s IFLA-om potpisan 2011.)
 • prevođenje UNIMARC A / prevoditelj Predrag Perožić i UNIMARC B / prevoditeljice Diana Polanski, Petra Petrović i Marijana Tomić

 Upute, priručnici, članci, redakcije, recenzije

 • u HKD novostima objavljivati tekstove o radu Komisije
 • izrada uputa, priručnika, članaka
 • redakcije i recenzije

 Edukacija

 • održavanje tečajeva/predavanja/radionica u sklopu CSSU-a

 Skupovi, savjetovanja

 • suorganizacija  2016. god. stručnog skupa Knjižnice u procjepu 3
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, savjetovanjima … s tematikom iz područja katalogizacije
 • sudjelovanje članova u programskim i organizacijskim  odborima

 Međunarodna sudjelovanja

 • sudjelovanje u radu Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju (dr. sc. Ana Barbarić)
 • sudjelovanje u radu Europske grupe za praćenje RDA - EURIG : The European RDA Interest Group

 

Projekt  Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 • Radni dokumenti:

Usporedna analiza elemenata podataka i odredbi objedinjenog izdanja ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis s propisima Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis Eve Verona. Verzija 1.0 --> objavljeno na mrežnim stranicama projekta http://npk.nsk.hr/radne-verzije-dokumenata/

 -------------------------------------------------------------------------------

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Komisija za katalogizaciju

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

 Vesna Hodak, predsjednica

 Izvještaj  rada Komisije za katalogizaciju HKD-a: za razdoblje 17. 11. 2015. -31. 8. 2016.

 

Redoviti i posebni programi

 

 • rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije za katalogizaciju: Radna grupa za pristupnice (predsjednica Diana Polanski) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica Vesna Hodak)

 • analiza objedinjenog ISBD-a i njegova usporedba s PPIAK-om i specijaliziranim međunarodnim standardima za obradu pojedinih vrsta građe

 • rad na pristupnicama

 • ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za katalogizaciju

 • istraživanje i praćenje objedinjenog standarda ISBD, formata UNIMARC i MARC 21, nacionalnog pravilnika, smjernica, konceptualnih modela FRBR/FRAD/FRBR-LRM, standarda RDA i prakse s područja katalogizacije

 • praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju

 • praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici

 • suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a

 • promoviranje rada Komisije za  katalogizaciju

 • pružanje stručne pomoći katalogizatorima

 • poticanje suradnje knjižnica na području katalogizacije

 • suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s NSK, Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

 Projekti

 • sudjelovanje članova Komisije na projektu Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (rad u Stručnom odboru za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika i rad u radnim grupama Komisije za katalogizaciju)

 Dokumenti, upute, priručnici, članci, uredništva …

 • izrađen dokument o postupcima opisa

 • izrađen dokument o postupanju s kraticama u kataložnom opisu

 • rad na tematskom broju VBH-a Formalna obrada knjižnične građe u svjetlu nadolazećih promjena / gošće urednice Ana Barbarić, Vesna Hodak [u tisku]

 • rad na uređivanju časopisa Seminar AKM, br. 19  / gošće urednice Alisa Martek, Vesna Hodak, Renata Petrušić

 Prijevodi

 • prevođenje UNIMARC B / prevoditeljice Diana Polanski, Petra Petrović, Vesna Stričević ; stručna redaktorica Elza Erdelji

  Edukacija

 •  članovi Komisije su održavali tečajeve/predavanja/radionice u sklopu CSSU-a

 Skupovi, savjetovanja

 • suorganizacija i sudjelovanje na Stručnom skupu Knjižnice u procjepu 3, Sisak, 19.-20. svibnja 2016.

 • organizacija i sudjelovanje na 19. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, studeni 2015, Rovinj

 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima                       

 Programski, organizacijski, stručni odbori

      1. Članstvo u Programskom odboru 19. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 2015, Rovinj

     2. Članstvo u Programskom odboru 20. Seminara Arhivi, knjižnice, muzeji 2016, Poreč

     2. Članstvo u Stručnom odboru za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 Međunarodna sudjelovanja

 •  sudjelovanje u radu Europske grupe za praćenje RDA  - EURIG : The European RDA Interest Group

 Članovi Komisije za katalogizaciju 2016.

 Željka Aleksić, Znanstvena knjižnica Zadar,  zeljka.aleksic@zkzd.hr (zamjenica predsjednice)

Ana Barbarić, Filozofski fakultet, Zagreb, abarbari@ffzg.hr

Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tbuzina@nsk.hr

Elza Erdelji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, eerdelji@nsk.hr

Vesna Hodak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, vhodak@nsk.hr

(predsjednica)

Iva Kolak, Sveučilišna knjižnica Split, iva.kolak@svkst.hr

Petra Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu,  petra.petrovic@pravo.hr

Diana Polanski, Knjižnice grada Zagreba, diana.polanski@kgz.hr

Robert Ravnić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, rravnic@nsk.hr

Vikica Semenski, Knjižnice grada Zagreba, vikicaa.semenski@gmail.com

Tomica Vrbanc, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tvrbanc@nsk.hr

 Pridružene članice:

 Sanja Heberling Dragičević, Sveučilišna knjižnica Rijeka, shdragicevic@svkri.hr

Ana Knežević Cerovski, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, acerovski@nsk.hr

Petra Pancirov, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, ppancirov@nsk.hr

Nikolina Papić, Gradska knjižnica Rijeka, nikolina.papic@gkri.hr

helena Predojević, Knjižnice grada Zagreba, helena.predojovic@kgz.hr

 

 Izvještaj rada Komisije za katalogizaciju za 2015.

Redoviti programi

 • rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije za katalogizaciju: Radna grupa za pristupnice (predsjednica Diana Polanski) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica Vesna Hodak, zamjenica predsjednice dr. sc. Ana Barbarić)
 • sudjelovanje članova na projektu Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (rad u Stručnom odboru za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika i rad u radnim grupama Komisije za katalogizaciju)
 • analiza objedinjenog ISBD-a i njegova usporedba s PPIAK-om i specijaliziranim međunarodnim standardima za obradu pojedinih vrsta građe
 • izrađene objedinjene tablice za skupine 0-8 objedinjenog ISBD-a za sve vrste građe
 • ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za katalogizaciju
 • istraživanje i praćenje objedinjenog standarda ISBD-a, formata UNIMARC i MARC 21, nacionalnog pravilnika, smjernica, konceptualnih modela FRBR/FRAD/FRBR-LRM, standarda RDA i prakse s područja katalogizacije
 • praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju
 • praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici
 • suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a
 • promoviranje rada Komisije za  katalogizaciju
 • pružanje stručne pomoći katalogizatorima
 • poticanje suradnje knjižnica na području katalogizacije

 Posebni programi

 • predloženi postupci opisa višedijelne omeđene građe (jednorazinski)
 • predloženo postupanje s kraticama u kataložnom opisu
 • prijedlog za kataložni opis kod kojeg je cijela jedinica izvor podataka
 • predložena kataložna obrada doktorskih disertacija u tiskanom obliku
 • suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s Hrvatskim zavodom za knjižničarstvo (NSK),  Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)

 Radovi i izrađeni dokumenti

 • izrađene uputeza rad u bibliografskom formatu MARC 21 „Doktorske disertacije u tiskanom obliku“
 • objavljena Usporedna analiza elemenata podataka i odredbi objedinjenog izdanja ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis s propisima Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis Eve Verona. Verzija 1.0
 • dokument o postupcima opisa višedijelne omeđene građe (jednorazinski)
 • dokument o postupanju s kraticama u kataložnom opisu
 • dokument o prijedlogu kataložnog opisa kod kojeg je cijela jedinica izvor podataka
 • rad na tematskom broju VBH-a Formalna obrada knjižnične građe u svjetlu nadolazećih promjena

 Edukacija

 •  članovi Komisije su održavali tečajeve/predavanja/radionice u sklopu CSSU-a

 Skupovi, savjetovanja

1. 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, 13.05. - 16.05.2015. – izlaganje  projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

2. 19. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Rovinj, 25.-27. 11. 2015. - izlaganje  projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 Programski, organizacijski, stručni odbori

 1. Članstvo u Programskom odboru 19. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 2015, Rovinj, 25.-27. 11. 2015.

2.   Članstvo u Stručnom odboru za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

 Međunarodna sudjelovanja

 •  sudjelovanje u radu Europske grupe za praćenje RDA  - EURIG : The European RDA Interest Group

 Članovi Komisije za katalogizaciju 2015.

Željka Aleksić, Znanstvena knjižnica Zadar,  zeljka.aleksic@zkzd.hr (zamjenica predsjednice)

Ana Barbarić, Filozofski fakultet, Zagreb, abarbari@ffzg.hr

Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tbuzina@nsk.hr

Elza Erdelji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, eerdelji@nsk.hr

Vesna Hodak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, vhodak@nsk.hr

(predsjednica)

Iva Kolak, Sveučilišna knjižnica Split, iva.kolak@svkst.hr

Petra Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu,  petra.petrovic@pravo.hr

Diana Polanski, Knjižnice grada Zagreba, diana.polanski@kgz.hr

Robert Ravnić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, rravnic@nsk.hr

Vikica Semenski, Knjižnice grada Zagreba, vikica.semenski@gmail.com

Tomica Vrbanc, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tvrbanc@nsk.hr

Pridružene članice:

Sanja Heberling Dragičević, Sveučilišna knjižnica Rijeka, shdragicevic@svkri.hr

Ana Knežević Cerovski, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, acerovski@nsk.hr

Petra Pancirov, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, ppancirov@nsk.hr

Nikolina Papić, Gradska knjižnica Rijeka, nikolina.papic@gkri.hr

Helena Predojević, helena.predojevic@kgz.hr

Izvještaj rada Komisije za katalogizaciju za razdoblje 2012.-2014.

Redoviti programi

• rad u radnim grupama koje su oformljene u okviru Komisije za katalogizaciju: Radna grupa za pristupnice (predsjednik R. Ravnić, zamjenik predsjednika T. Vrbanc) i Radna grupa za kataložni opis (predsjednica V. Hodak, zamjenica predsjednice  A. Barbarić)
• rad na izradi novog nacionalnog pravilniku unutar radnih grupa
• završena analiza objedinjenog ISBD-a i njegova usporedba s PPIAK-om i specijaliziranim međunarodnim standardima za obradu pojedinih vrsta građe
• izrađene objedinjene tablice za skupine 0-8 objedinjenog ISBD-a za sve vrste građe
• ažuriranje i održavanje mrežnih stranica Komisije za katalogizaciju
• istraživanje i praćenje objedinjenog standarda ISBD-a, formata UNIMARC i MARC 21, nacionalnog pravilnika, smjernica, FRBR-a/FRAD-a, standarda RDA i prakse s područja katalogizacije
• praćenje aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju
• praćenje novih inicijativa i standarda u međunarodnoj kataložnoj zajednici
• suradnja s drugim komisijama i stručnim tijelima HKD-a
• promoviranje rada Komisije za  katalogizaciju
• pružanje stručne pomoći katalogizatorima
• poticanje suradnje knjižnica na području katalogizacije

Posebni programi

• predloženi načini kataložne obrade popratne građe (vidi Upute, članci…)
• predložena kataložna obrada doktorskih disertacija u tiskanom obliku (vidi Upute, članci…)
• suradnja  u organizaciji rada na nacionalnim kataložnim pravilima s Hrvatskim zavodom za knjižničarstvo (NSK),  Hrvatskim knjžničarskim društvom  i  akademskom zajednicom (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku; Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru)
• predložen zahtjev za izmjenom čl.1 Sporazuma  o izradi novog nacionalnog pravilnika  (zahtjev prihvaćen)

Prijevodi

• rad na prijevodu novog IFLA-inog standarda, objedinjenog ISBD-a (prijevod dr. sc. A. Barbarić)

Upute, priručnici, članci, redakcije, recenzije…

• uredništvu VBH-a poslan prijedlog da se jedan broj VBH-a u 2015.-oj tematski posveti katalogizaciji
• u zborniku „Knjižnice u procjepu: obrada neknjižne građe“ objavljeni radovi članica Komisije:
A. Barbarić: Bibliografski opis neknjižne građe prema odredbama objedinjenog   
izdanja ISBD-a
V. Hodak: Popratna građa : sadašnja kataložna praksa i novi mogući načini obrade   

D. Polanski, M. Bodiš , D. Petek : Obrada mapa sitnog tiska u fondu zbirke   
Zagrabiensia
D. Polanski, S. Mikačić : Obrada trodimenzionalne didaktičke građe u Knjižnicama  
grada Zagreba

• izrađene upute za rad u bibliografskom formatu MARC 21 „Doktorske disertacije u tiskanom obliku“ / V. Hodak, T. Buzina, V. Šišul  [u tisku]

Edukacija

• članovi Komisije su održavali tečajeve/predavanja/radionice u sklopu CSSU-a

 Skupovi, savjetovanja…

1.  Stručni skup „Knjižnice u procjepu: obrada neknjižne građe“, Sisak, 13.-14. 12. 2012.
• suorganizacija skupa
• članice Komisije održale pozvana izlaganja:
 A. Barbarić: Bibliografski opis neknjižne građe prema odredbama objedinjenog   
 zdanja ISBD-a
 T. Buzina: Norme i izvan njih
 V. Hodak: Popratna građa: sadašnja kataložna praksa i novi mogući načini obrade
• članica Komisije održala izlaganja:
 D. Polanski, M. Bodiš , D. Petek : Obrada mapa sitnog tiska u fondu  
 zbirke Zagrabiensia
 D. Polanski, S. Mikačić : Obrada trodimenzionalne didaktičke građe u 
 Knjižnicama grada Zagreba

2. Stručni skup „Knjižnice u procjepu 2: Katalogizacija s osmijehom ? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji, Sisak, 15.-16. 5. 2014.
• suorganizacija skupa 
• članice Komisije održale pozvana izlaganja:
 A. Barbarić: Usporedba i analiza elementa skupine 0 objedinjenog izdanja ISBD-a 
 s elementima vrsta sadržaja i vrsta medija prema RDA
 V. Hodak, E. Ekinović Micak  : ISBD – novo objedinjeno izdanje: omeđena  
 tiskana građa
 D. Polanski: Unakrsne uputnice: je li vrijeme da uđu u naš pravilnik ili su već
           ušle na "mala vrata"? Njihove prednosti i mane
• članica Komisije održala izlaganje:
Ž. Aleksić, I. Galić Bešker :  Suvremena obrada stare omeđene građe

3.  17. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 2013, Poreč, 27.-29. 11. 2013.
• članica Komisije predstavila rad Radne grupe za kataložni opis na Otvorenom sastanku Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju u AKM zajednici:
V. Hodak:  PPT izlaganje „Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za katalogizaciju, Radna grupa za kataložni opis“

 Programski, organizacijski, stručni odbori…

1. Stručni skup „Knjižnice u procjepu 2: Katalogizacija s osmijehom ? : teorijski i   praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji, Sisak, 15.-16. 5. 2014.
• članice Programskog odbora skupa  - A. Barbarić. V. Hodak i D. Polanski

2. 18. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji 2014, Rovinj, 26.-29. 11. 2014.
• članice Programskog odbora seminara  - V. Hodak i D. Polanski

3.   Stručni odbor za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju
• članica V. Hodak (predstavnica HKD-a) i T. Buzina (predstavnica NSK)


Međunarodna sudjelovanja

• sudjelovanje u radu Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju (dr. sc. A. Barbarić)
• sudjelovanje u radu Europske grupe za praćenje RDA  - EURIG : The European RDA Interest Group (T. Buzina)

 Članovi Komisije za katalogizaciju 2012.-2014.:

Željka Aleksić, Znanstvena knjižnica Zadar,  zeljka.aleksic@zkzd.hr
Ana Barbarić, Filozofski fakultet, Zagreb, ana.barbaric1@zg.t-com.hr (zamjenica predsjednice)
Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tbuzina@nsk.hr
Elza Erdelji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, eerdelji@nsk.hr
Vesna Hodak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, vhodak@nsk.hr
(predsjednica)
Iva Kolak, Sveučilišna knjižnica Split, iva.kolak@svkst.hr
Inja Pavić, „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac, inja@gkka.hr
Petra Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu, petra.petrovic@pravo.hr (pridružena)
Diana Polanski, Knjižnice grada Zagreba, diana.polanski@kgz.hr
Robert Ravnić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, rravnic@nsk.hr
Branka Šporar, Sveučilišna knjižnica Rijeka, branka.sporar@svkri.hr
Tomica Vrbanc, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, tvrbanc@nsk.hr

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -