- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za knjižničarsko nazivlje  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za knjižničarsko nazivlje

Plan i program

Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION, započet u proljeće 2018. , a nastavljen tijekom cijele 2019. godine, isprva je predviđao usustavljivanje knjižničarskog nazivlja i obradu oko 1500 temeljnih naziva iz različitih segmenata knjižničarstva, no trenutačno je obrađeno već gotovo 1900 naziva.

Temeljni je cilj projekta izgradnja sustava hrvatskoga knjižničarskog nazivlja, što bi u konačnici trebalo rezultirati e-rječnikom knjižničarskoga nazivlja, odnosno zbirkom knjižničarskog nazivlja unutar šire terminološke baze hrvatskoga strukovnog nazivlja - STRUNA. Time bi se pridonijelo boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšao bi se nastavni proces, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približilo zainteresiranoj javnosti. Uvelike bi se olakšao posao i uredništvima stručnih časopisa i stručnih izdanja koja, pri procjenjivanju o objavi pojedinog teksta, vode računa i o korištenju odgovarajućeg stručnog nazivlja. Knjižničarska je, naime, struka vrlo izložena novoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji te je stalno prisiljena usvajati novo nazivlje i često ga prilagođavati domaćim prilikama i uvjetima. Zato je ovaj projekt prilika da se u konzultaciji s jezikoslovcima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje postojeće nazivlje osuvremeni i stvori novo, uzimajući u obzir dosadašnje terminološko naslijeđe.

Voditeljica je projekta članica Komisije za knjižničarsko nazivlje izv. prof. dr. Daniela Živković, nositelj Filozofski fakultet u Zagrebu, uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost. Uz voditeljicu, na projektu su angažirane još tri članice Komisije za knjižničarsko nazivlje: dr. sc. Sanja Brbora, prof. dr. Aleksandra Horvat i Rajka Gjurković-Govorčin, dipl. knjiž. (a na projektu sudjeluju i  mr. sc. Jelica Leščić,  dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko).

Više o projektu na: https://biblion.ffzg.unizg.hr/

- 4 članice Komisije angažirane na projektu sudjelovale na Okruglom stolu o knjižničarskom nazivlju na 43. skupštini HKD-a u Opatiji (12. 10. 208.)

- 3 članice Komisije (D. Živković, A. Horvat i S. Brbora) predstavile projekt i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (5. 6. 2019.)

---------------

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. godini

Sukladno komisijskoj misiji, viziji i cilju, tijekom 2020. godini planira se nastaviti sa započetim aktivnostima. Ponajprije, intenzivnim radom četiriju članica Komisije na finalizaciji Bibliona i objavljivanjem e-rječnika te krajem 2020. godine i tiskanog Rječnika hrvatskoga knjižničarskog nazivlja. 

U svibnju 2020. planiran je i stručni skup Novo knjižničarsko nazivlje.

Planirana je suradnja s ostalim komisijam i radnim grupama HKD-a u vezi s terminološkim pitanjima.

Isto tako, planira se nastaviti s praćenjem knjižničarske terminologije te objavljivati članke o dvojbenim terminološkim pitanjima.

Kao i dosad, planira se sudjelovanje u aktivnostima na poziv HKD-a.

(S. B.)

 

Stručni skup Novo knjižničarsko nazivlje

29. rujna 2020. u organizaciji Komisije za knjižničarsko nazivlje Hrvatskog knjižničarskog društva HKD-a (i suorganizaciji Društva knjižničara u Splitu i Sveučilišne knjižnice u Splitu) održan je stručni skup Novo knjižničarsko nazivlje u obliku dvosatnog mrežnog seminara (webinara).
Bila je to prigoda da prof. dr. sc. Daniela Živković, voditeljica projekta Biblion i sadašnja predsjednica Komisije, predstavi rad na gotovo završenom projektu, koji će vrlo uskoro rezultirati e-rječnikom s preko 2000 hrvatskih knjižničarskih naziva u sklopu terminološke baze Struna. Potom je slijedila radionica u kojoj je dr. sc. Sanja Brbora, tadašnja predsjednica Komisije, sudionicima prezentirala i komentirala rezultate uvodnog anketnog istraživanja o nazivlju (provedenog sa sudionicima skupa prije početka skupa) te raspravište u kojem su sudionici (80-ak knjižničara iz svih dijelova zemlje) postavljali pitanja na koja su odgovarale moderatorice – Sanja Brbora i Daniela Živković. Pokazalo se da je knjižničaraka zajednica zainteresirana za terminološka pitanja i da dobro prihvaća novo nazivlje ponuđeno u okviru projekta Biblion. Dogovoreno je da se o otvorenim terminološkim pitanjima nastavi redovito raspravljati, što će pridonijeti kvalitetnijoj komunikaciji unutar knjižničarske zajednice.
Videozapis skupa bit će dostupan na mrežnim stranicama HKD-a.

 (S. B.)

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -