- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Sekcija za školske knjižnice  //  Dokumenti i linkovi  //  Zapisnik sa sastanka Sekcije za školske knjižnice, Zadar, 24. listopada 2014.
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Sekcija za školske knjižnice

Dokumenti i linkovi


Zapisnik sa sastanka Sekcije za školske knjižnice, Zadar, 24. listopada 2014.

Prisutni članovi Sekcije: Danica Pelko, Jadranka Groza, Irja Jerković , Zorka Renić, Ana Saulačić, i Gordana Šutej

Dnevni red:

1. Razgovor o Okruglom stolu u Ivancu

2. Nove članice Komisije za srednjoškolske knjižnice

3. Međunarodni projekt  OŠ Republike Slovenije i Republike Hrvatske

4. Dogovor o pripremi 6. okruglog stola

5. Razno

 

Ad1)

Predsjednica Sekcije Danica Pelko izvijestila je prisutne o Okruglom stolu održanom u Ivancu. Objasnila je zbog čega se okrugli stolovi organiziraju u listopadu. Datum održavanja okruglog stola ovisi o dinamici odobravanja sredstava za organizaciju skupa od strane Ministarstva i činjenici da se dodijeljena sredstva moraju iskoristiti u kalendarskoj godini u kojoj su odobrena. Ana Saulačić smatra da se članovi Sekcije trebaju češće mijenjati pa bi mogli dolaziti na stručne skupove i da stručno usavršavanje trebaju sami financirati. Izvješće o skupu u Ivancu može se pročitati u novom broju Novosti HKD-a. Danica Pelko predočila je prisutnima zapisnik iz Ivanca koji je napisala Draženka Stančić i koji je dostupan na mrežnim stranicama Sekcije. Pročitala je dio zaključaka  koji se odnose na prijedlog izrade kurikula:

Zaključeno je kako postoji potreba izrade kurikula informacijsko-medijske  pismenosti koja bi se mogla realizirati na dva načina – kao program i kao izborni predmet. Kao program trebala biti koncipirana s obavezom provođenja za sve učitelje u suradnji s knjižničarom, a kao predmet, samo u srednjim školama, podrazumijevala bi dodatno obrazovanje i licenciranje onih koji bi ju htjeli predavati i čije bi škole imale koristi od tog predmeta. Potrebno se što hitnije informirati o procedurama za ostvarivanje oba načina.“

Zorka Renić predlaže da se zaključci skupa u Ivancu proslijede u Ministarstvo i da se prezentiraju Stručnom odboru HKD-a. Danica Pelko ističe da je skupu prisustvovao Darko Tot kao predstavnik Ministarstva. U njegovoj je nadležnosti izrada predmetnih kurikula, međutim, on je u Ivancu izjavio da ne zna kada će se pristupiti izradi predmetnih kurikula. Ana Saulačić zamjera što joj nije proslijeđen e-mail Darka Tota i savjetuje da se Ministarstvu pošalju zaključci u skraćenom obliku jer ih ovako nitko neće pročitati. Danica Pelko prenosi dva stava o kurikulu koja su iznijeta u Ivancu. Stav da knjižničarske udruge trebaju oformiti tim koji će što prije pristupiti izradi kurikula zastupala je Vanja Jurilj, a Biserka Šušnjić smatra da izradu kurikula treba prepustiti institucijama koje su za to nadležne, naime, Ministarstvu i da tome treba pristupiti sistematski. Ana Saulačić smatra da bismo mi trebali napraviti kurikul jer u Ministarstvu nema nikog kompetentnog niti svjesnog da bi knjižnice uopće trebalo uključiti u kurikul.  Mi, praktičari trebamo istražiti potrebe, proučiti literaturu, proučiti kurikulume koji postoje u drugim zemljama, vidjeti što je nama bitno i sastaviti naš kurikul. Danica Pelko smatra da se kurikul može raditi kad se naprave ostali predmetni kurikuli pošto knjižnično-informacijsko područje mora biti povezano sa svim ostalim predmetima. Zorka Renić  ima informaciju da je HMŠK također za to da počnemo raditi kurikul i da bi bilo najbolje da u izradu kurikula budu uključeni i Sekcija i HMŠK i HUŠK. Svi prisutni se slažu da se izradi nacrta kurikuluma pristupi zajednički.

Prezentacije sa Skupa u Ivancu bit će dostupne na stranicama Sekcije, osim prezentacija profesorice Banek Zorica i profesora Kanižaja koji nisu ostavili svoje prezentacije. Ana Saulačić smatra da sve prezentacije sa skupa svakako moraju biti javno dostupne.

 

Ad2)

Danica Pelko izvijestila je o promjenama u članstvu Sekcije. Ana Saulačić zahtjeva da se pročitaju imena svih članova jer ih želi zapisati. Inzistira da je i ona član Komisije za osnovnoškolske knjižnice jer ju je u komisiju prijavilo njeno lokalno društvo. Danica Pelko smatra da je Ana Saulačić  članica Sekcije kao pridruženi član pošto nije zaposlena u školskoj ustanovi već je djelatnica  Agencije. Ana Saulačić nastavlja da se ona bavi školskim knjižničarstvom jer školsko knjižničarstvo nije izdavanje knjiga već odgojno obrazovna djelatnost i promicanje struke, da je ona po vokaciji školski knjižničar i svakodnevno se bavi isključivo školskim knjižničarstvom što je iznimno bitno. Smatra degradiranjem struke ukoliko se nju ne uvrsti u Komisiju za osnovnoškolske knjižnice i da je izgleda njoj puno više stalo do školskog knjižničarstva nego nama ostalima. Kaže da smo dužni slušati njena „predavanja“ jer nam je ona savjetnica i jer nas upućuje u ono što mi očito ne znamo.

Danica Pelko nastavlja s nabrajanjem članova Komisije za srednjoškolske knjižnice. Nove članice su Madlen Zubović i Jasminka Horvatić Bedenik. Knjižničarsko društvo Rijeka predložilo je Miru Matan, knjižničarku u Ugostiteljskoj školi Opatija na upražnjeno mjesto u Komisiji za srednjoškolske knjižnice. Prisutne članice Sekcije potvrđuju taj prijedlog. Sekcija ima ukupno dvadeset i četiri člana, zajedno s pridruženim članovima. Zorka Renić kaže da je ona nudila da istupi iz Komisije za srednjoškolske knjižnice, jer namjerava raditi na promicanju školskog knjižničarstva bila članica Sekcije ili ne. Ana Saulačić kaže da je svejedno tko je član Sekcije jer od nje nema nikakve koristi. Jadranka Groza smatra da se to ne može reći, jer, ako ništa drugo, Sekcija je organizirala okrugle stolove. Zorka Renić iznosi mišljenje da je problem u tome što predsjednik ne može sam mnogo napraviti. Svi članovi Sekcije bi se trebali uključiti u rad. Ne bi trebalo prozivati ljude koji rade.

(Irja Jerković napušta sastanak)

 

Ad3)

Sekcija je dobila prijedlog da bude pokrovitelj međunarodnog  projekta osnovnih škola Hrvatske i Slovenije Čitanje ne poznaje granice od školskih knjižničarki Mirjane Čubaković i Mirjam Klavž- Dolinar iz Slovenije. Projekt traje od rujna 2014. do ožujka 2015. godine, a može se i ponoviti sljedeće godine. Učenici za vrijeme trajanja projekta čitaju prijevode hrvatskih i slovenskih autora. Na kraju projekta jedna od škola pripremi susret gdje učenici jedni drugima predstave pročitano književno djelo, druže se te upoznaju školu i šire područje u kojem se škola partner nalazi.  Jadranka Groza je već u tom projektu, povezana je sa školom u Ljubljani. Svi prisutni se slažu da se prihvati pokroviteljstvo.

Ad 4)

Danica Pelko je na prijedlog Zorke Renić prijavila temu sljedećeg okruglog stola „Lektira u suvremenoj školi“. Za mjesto održavanja predložila je Zagreb. Ana Saulačić smatra da bi Biserka Šušnjić mogla pronaći prikladnu školu za održavanje skupa. Danica Pelko smatra da bi bilo bolje vidjeti želi li netko od članova Sekcije biti domaćin skupa.

Ad 5)

Danica Pelko izvijestila je o očitovanju Sekcije o prijedlogu Zakona o knjižnicama. Zamolila je članice da provjere jesu li platile članarinu HKD-u. Smatra da bi se Komisija za srednjoškolske  knjižnice morala malo više aktivirati. Na kraju Danica Pelko prenosi prijedlog Ivane Vladilo da se pokuša od Ministarstva tražiti da škole imaju besplatan pristup bazama podataka EBSCO, ERIC  kao što imaju visokoškolske i narodne knjižnice. Svi prisutni složili su se s ovim prijedlogom.

 

Sastanak je završio u 16.25 sati.

 

                                                                                                             Zapisnik sastavila:

                                                                                                             Gordana Šutej                 

 - -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -