- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Sekcija za školske knjižnice  //  Dokumenti i linkovi  //  8. okrugli stol_Školska knjižnica: pogled unazad – korak unaprijed _Zaključci
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Sekcija za školske knjižnice

Dokumenti i linkovi


8. okrugli stol_Školska knjižnica: pogled unazad – korak unaprijed _Zaključci

Zaključci 8. okruglog stola za školske knjižnice
Školska knjižnica: pogled unazad – korak unaprijed
Virovitica, 5. listopada 2017.

1) Pozivaju se svi školski knjižničari da se aktivno uključe u javnu raspravu pri donošenju zakonskih i podzakonskih akata.

2) Potrebno je dostatno i sustavno financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja te sufinanciranje osnivača za nabavu građe u školskim knjižnicama do ispunjenja Standarda za školske knjižnice, čime bi se osiguralo jednako pravo na obrazovanje i na pristup informacijama svakom učeniku. Model financiranja i sufinanciranja predložit će organizatori okruglog stola, a temeljit će se na broju učenika koji pohađaju školu. Dopis s modelom, uz podršku Zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatske udruge školskih knjižničara, uputit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja te osnivačima škola.

3) Predlaže se od sljedećeg okruglog stola započeti s izdavanjem zbornika u digitalnom obliku.

4) Potrebno je jače djelovati u poboljšanju percepcije javnosti vidljivosti struke te školskog knjižničara kao stručnog suradnika i neizostavnog čimbenika u odgojno-obrazovnom procesu. To je moguće postići edukacijom školskih knjižničara o pozitivnoj komunikaciji s užom javnošću (ravnateljima, kolegama i učenicima), kao i ciljanim zagovaranjem pri stručnoj javnosti (MK, MZO, AZOO i dr.).

5) Potrebno je bolje usustaviti KIOO program (knjižnično informacijski odgoj i obrazovanje) u Nastavni plan i program u smislu važnosti suradnje knjižničara i učitelja pri obradi nastavnih područja učenja učenja, informatičke tehnologije/pismenosti, čitalačke i medijske pismenosti te ostalih nastavnih predmeta.

 Datoteka za download: 17.10._ZAKLJUCCI_8_okrugli stol (1).docx
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -