- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za zavičajne zbirke  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za zavičajne zbirke

Plan i program

Plan rada Komisije za zavičajne zbirke za 2023. godinu


Komisija će biti suorganizator 5. okruglog stola: zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora koji će se održati u jesen 2023. godine. U organizaciji će sudjelovati i Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema i Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek.

Djelovanje Komisije odvijat će se elektroničkim, virtualnim putem i uživo. U skladu s mogućnostima sudjelovat će u organizaciji/suorganizaciji aktivnosti i promiciji zavičajnih zbirki u okviru svoga djelovanja.

 

Plan Komisije za zavičajne zbirke za 2022. godinu

Do kraja 2021., točnije 16. rujna 2021., članovi Komisije sudjelovat će na 4. okruglom stolu: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti. Uz Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema i Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijeki Komisija je suorganizator ovog međunarodnog stručnog skupa.

Tijekom 2022. djelovanje Komisije za zavičajne zbirke odvijat će se elektroničkom komunikacijom i virtualnim sastancima te, u skladu s mogućnostima, i fizičkim sastancima.Na njima će članovi Komisije razmjenjivati iskustva u radu sa zavičajnim zbirkama i raspravljati o važnim segmentima u izgradnji zavičajnih fondova. U skladu s mogućnostima sudjelovat će u organizaciji/suorganizaciji aktivnosti u okviru svog djelovanja. Članovi Komisije, svaki za sebe, promicat će zavičajnost u svojim sredinama, sudjelovati na stručnim skupovima i raditi na povezivanju knjižnica i drugih baštinskih ustanova.

 

Plan rada za 2021. godinu

 Tijekom 2021. djelovanje Komisije za zavičajne zbirke odvijat će se elektroničkom komunikacijom i virtualnim sastancima te, u skladu s mogućnostima, i fizičkim sastancima.Na njima će članovi Komisije razmjenjivati iskustva u radu sa zavičajnim zbirkama i raspravljati o važnim segmentima u izgradnji zavičajnih fondova. U skladu s mogućnostima sudjelovat će u organizaciji/suorganizaciji aktivnosti u okviru svog djelovanja. Članovi Komisije, svaki za sebe, promicat će zavičajnost u svojim sredinama, sudjelovati na stručnim skupovima i raditi na povezivanju knjižnica i drugih baštinskih ustanova.

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Komisija za zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva planirali su tijekom 2020. organizirati 4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti. Zbog korona krize održavanje okruglog stola prebačeno je u 2021. godinu, a točan datum odredit će se u skladu s epidemiološkom situacijom.

Na međunarodnom okruglom stolu tradicionalno sudjeluju knjižničari iz Mađarske, Srbije i Hrvatske. Oni predstavljanju zavičajne fondove u različitim vrstama knjižnica i baštinskim ustanovama te traže poveznice, osobe i događaje, koji bi bili okosnice međusobne suradnje kroz zajedničke projekte. Na 4. okruglom stolu nastavit će se s razmjenom iskustava i dogovorima oko suradnje u izgradnji zavičajnih fondova, kao i njihovoj dostupnosti širem krugu korisnika, što potiče pitanje usklađivanja s uredbama o autorskim pravima. Plan je da se radovi izlagača objave u online dostupnom stručnom časopisu Knjižničarstvo.

 

Plana rada za 2020. godinu

Uz redovit rad Komisije, članovi će sudjelovati u organizaciji 4. okruglog stola Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: mjesta susreta i suradnje. Okrugli stol rezultat je dugogodišnje suradnje Osijeka, Pečuha i Subotice koja je dovela do povezivanja i organiziranja okruglog 2014. godine.

Razmjena iskustava nastavljena je na 2. okruglom stolu 2016. godine.Dio je radova s oba okrugla stola objavljen u časopisu Knjižničarstvo (http://www.knjiznicarstvo.com.hr/), stručnom glasilu Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

Na 3. okruglom stolu, održanom 2018. godine, naglasak je stavljen na projekte digitalizacije zavičajne građe. Uz ostalo, zaključeno je da jedna od budućih tema bude vezana uz pitanje autorskih prava.

U rujnu 2020. godine na 4. okruglom stolu sudjelovat će knjižničari koji se bave problematikom zavičajnih zbirki, tako i članovi Komisije za zavičajne zbirke, uz kolege iz susjednih zemalja, Srbije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Plan je da se radovi izlagača objave u online dostupnom stručnom časopisu Knjižničarstvo.

 

Plan rada za 2019. godinu

Do kraja godine članovi Komisije sastajat će se te, prema potrebi, međusobno komunicirati putem elektroničke pošte vezano uz organizaciju 4. okruglog stola Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: mjesta susreta i suradnje, koji je planiran za rujan 2020. godine.

Pri susretu i elektroničkim sastancima, članovi Komisije razmjenjivat će iskustva u radu sa zavičajnim zbirkama i raspravljati o važnim segmentima u izgradnju zavičajnih fondova, kao što je, primjerice, kriterij za odabir građe i mogućnost stvaranja fleksibilnih kriterija za različite sredine, zatim pitanje dupiciranja fondova zavičajnih zbirki unutar istih sredina, ali i  digitalizacije zbirki što povlači i  pitanje autorskih prava. Svi članovi Komisije, svaki za sebe, promicat će zavičajnost u svojim sredinama, sudjelovat će na stručnim skupovima i  raditi na  povezivanju knjižnica i drugih baštinskih ustanova koje posjeduju zavičajne zbirke.

 

 

 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -