- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za čitanje  //  Uvod
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za čitanje

Uvod

 1. KOMISIJA ZA ČITANJE osnovana je 19. prosinca 2003. godine, kao Radna grupa za čitanje na prijedlog Ljiljane Sabljak, a na temelju Statuta i Pravilnika o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Komisijom je postala na Skupštini HKD-a 2008. godine u Puli.

  Djeluje u okviru Sekcije za narodne knjižnice. Može imati do 11 redovnih članova koji se kandidiraju preko svojih regionalnih društava. Trenutno broji 11 redovnih i 5 pridruženih članica koje nastoje djelovati proaktivno i suradnički.

  MISIJA Komisije za čitanje je poticanje, istraživanje i unapređivanje čitanja i pismenosti u okvirima knjižničarske struke.

  U ispunjavanju svoje misije Komisija za čitanje nastoji održati dobru ravnotežu između uloga raznih vrsta knjižnica u razvijanju strategija čitalačkih kompetencija i pismenosti u skladu s Nacionalnom strategijom poticanja čitanja. Osmišljava projekte i modele razvoja, poboljšanja i unapređenja različitih aspekata čitalačke pismenosti uz suradnju i partnerstvo s IFLA-inom Komisijom za čitanje, komisijama HKD-a i drugim institucijama i udrugama na podizanju praga pismenosti i čitateljske kulture. 

  CILJEVI - Komisija za čitanje bavi se aktualnim i razvojnim pitanjima pismenosti i čitanja u knjižnicama.Sustavno prati, promiče i poučava metode čitanja, te je djelatna na podizanju praga pismenosti posebnim programima za sve socijalne i dobne strukture korisnika knjižnica, kontinuirano se bavi razvojem čitalačke pismenosti te poticanjem aktivnog i kritičkog čitanja.
  Surađuje s drugim komisijama i sekcijama u HKD-u, kao i srodnim udrugama i institucijama. 
  Objavljuje prikaze iskustava, stručne i znanstvene radove u stručnim glasilima u zemlji i inozemstvu. - -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -