- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za čitanje  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za čitanje

Plan i program

DJELOVANJE - Komisija za čitanje organizira seminare, okrugle stolove, tiska Smjernice i obavijesne materijale, te sudjeluje na skupovima u zemlji i inozemstvu.
IFLA-Secion on Reading na svojoj konferenciji u Berlinu 2003. godine donijela je Smjernice za programe opismenjivanja u knjižnicama. Tijekom 2004. godine u okviru svog programa rada, Radna grupa za čitanje prevela je Smjernice, a 2005.godine one su tiskane i predstavljene stručnoj knjižničarskoj zajednici. Tiskane su u publikaciji HKD-a u Smjernicama za građu laganu za čitanje.
U okviru izlaganja na Skupštini HKD-a u Šibeniku 2004. predstavljen je poster s ciljevima, metodama i značajem rada Radne grupe za čitanje. Na 14. europskoj konferenciji čitanja u Zagrebu 2005. predstavljen je poster na kojem su predstavljeni rezultati ankete o čitateljskim ukusima u javnim knjižnicama RH. Iste godine na IFLA konferenciji u Oslu predstavljen je poster o čitateljskim kompetencijama u javnim knjižnicama RH i njihovu značaju pripreme RH za ulazak u EU.
Komisija za čitanje u suradnji s Komisijom za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama organizirala je do sada 7 okruglih stolova povodom Svjetskog dana pismenosti, svake godine. Svjetski dan pismenosti Komisija svake godine stručnim skupom obilježava i u suradnji s Hrvatskim, odnosno Zagrebačkim čitateljskim društvom i Zagrebačkim knjižničarskim društvom. Komisija za čitanje surađuje i s Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež, s Komisijom za narodne knjižnice, te s Komisijom za školske knjižnice. Članovi Komisije za čitanje, aktivno sudjeluju na europskim konferencijama o čitanju i drugim stručnim skupovima. 12.10. 2012. održan je okrugli stol na temu "Darovita djeca u knjižnici i knjižnica za darovitu djecu", na kojem je između ostalog predstavljen i prijevod IFLA-ih smjernica za knjižničare "Primjena istraživanja u promicanju čitanja u knjižnicama", autorica Lesley Farmer i Ivanke Stričević., s dodatkom istraživanja pismenosti i čitanja u hrvatskim knjižnicama. Smjernice_IstrazivanjePismenosti.pdf

 

Izvješće o radu od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.

Programi, projekti, kampanje

 1. Suorganizacija i aktivno sudjelovanje u nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ Komisije za OIPP HKD-a
 2. Aktivno sudjelovanje u Programskom i organizacijskom odboru  14. okruglog stola Komisije za OIPP  „Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom  I ja želim čitati : postignuća i izazovi, 6. listopada 2017. godine, te u 15. okruglom stolu „Knjižnične usluge za osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama“ za 28.rujna 2018.godine
 3. Suorganizacija 5. obljetnice nacionalne kampanje „Čitaj mi!“ u Splitu, 7. travnja 2018.
 4. Pokretanje Facebook stranice Komisije „Čitanje – poticanje i istraživanje“ , 24. lipnja 2018.

Aktivnosti u 2019. godini

 1. Nastavak rada u nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“  i nacionalnoj kampanji „Čitaj mi!“
 2. Sudjelovanje u organizaciji  16. okruglog stola Komisije za OIPP
 3. Nastavak rada na Facebook stranici i ovisno o financijskim mogućnostima kreiranje njezine web stranice
 4. Ažuriranje postojeće web stranice Komisije
 5. Nastavak suradnje s drugim srodnim komisijama
 6. Nastavak suradnje na zajedničkim programima i projektima s Hrvatskim čitateljskim društvom
 7. Rad na aktivnijem uključivanju svih članova Komisije za čitanje.

 Aktivnosti u 2020. godini

1. Dovršetak rada na pilot-projektu ČITANJE – POTICANJE I ISTRAŽIVANJE: hrvatska baza podataka(programi, projekti i istraživanja poticanja čitanja i pismenosti – stvaranje hrvatske baze podataka)

2. Nastavak rada na Facebook stranici

3.Nastavak suradnje s drugim srodnim komisijama

4.Rad na aktivnijem uključivanju svih članova Komisije za čitanje.

Aktivnosti u 2021. godini

 1.  Osmišljavanje projekta "Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja" i njegovo prijavljivanje na natječaj Ministarstva kulture RH.
 2. Održavanje i osvježavanje FB stranice Čitanje - poticanje i istraživanje.

        3.Nastavak suradnje s drugim srodnim komisijama

        4.Rad na aktivnijem uključivanju svih članova Komisije za čitanje.

 

Aktivnosti u 2022. godini

1. Rad na projektu "Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja"

2. Organizacija i provedba 1. Okruglog stola  "Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja" u suradnji s Knjižnicom i čitaonicom Grada Preloga

3. Razne promotivne aktivnosti (mediji, društvene mreže, vizualni identitet)

4. Provođenje istraživanja, evaluacija rezultata okruglog stola kao uporište za daljnje provođenje programa

5. Rad na aktivnom uključivanju svih članica Komisije

6. Suradnja sa srodnim komisijama i radnim grupama.

 

Plan aktivnosti za 2023. godinu

1. Nastavak rada na projektu "Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja

2. Organizacija i provedba 2. Okruglog stola "Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja u suradnji s Pučkom knjižnicom i čitaonicom Daruvar

3.  Razne promotivne aktivnosti (mediji, društvene mreže, vizualni identitet)

4. Rad na aktivnom uključivanju svih članica Komisije

5. Suradnja sa srodnim komisijama i radnim grupama.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -