- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za upravljanje  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za upravljanje

Plan i program

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017.-2018.

2017.

6. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment: Alternativni izvori financiranja. Zagreb, 15. rujna 2017.

6. okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment“ programski će obuhvaćati praktične aktivnosti usmjerene na kreiranje branda knjižnice, kao važnog aspekta/dijela u privlačenju potencijalnih sponzora/donatora, prijava na projekte, natječaje, crowdfundinga itd.), detektiranje alternativnih izvora financiranja, načina prijave i sl., te primjere dobre prakse.

Tradicionalno gledajući, knjižnice su financijski oduvijek vezane uz institucije i zajednice kojima služe. Međutim, današnje bogatstvo izvora informacija dostupnih putem interneta zajednicama i institucijama značajno je utjecalo na poziciju knjižnica, a samim time i na financijsku konstrukciju istih. Da bi knjižnice uspjele ili opstale u novo doba moraju generirati prihode koji mogu zamijeniti nekadašnju institucionalnu podršku, odnosno osigurati si dodatne prihode iz alternativnih izvora financiranja.

Brendiranje je dio marketinškog procesa usmjerenog na razvoj jasnih poruka i sredstava za komunikaciju pomoću kojih se ta poruka usmjerava na željenu ciljanu skupinu. U novije doba knjižnice moraju biti prepoznatljive i na učinkovit način prenijeti ciljanim skupinama svoje prednosti. Upravo radi toga, knjižnice trebaju razvijati svoj brand koji će ih učiniti različitima, a na taj način osiguravaju i veću prednost u dobivanju sredstava za ostvarivanje svojih programa.

Ciljevi programa su:

  • Knjižničarima omogućiti praktična znanja kreiranja brenda u svrhu povećanja veće vidljivosti knjižnica
  • Upoznati knjižničare s alternativnim mogućnostima financiranja (koji se primjenjuju u zemlji i u svijetu)
  • Knjižničarima omogućiti praktična znanja važna za oblikovanje zahtjeva, zamolbe, projektne dokumentacije itd. prilikom ishođenja sredstava iz alternativnih izvora financiranja.

Izrada plana Programa edukacija za ravnatelje/voditelje knjižnica

Aktivnost predviđa izradu plana Programa edukacije za ravnatelje/voditelje knjižnica, temeljem rezultata dobivenih kroz provedeno anketiranje koje je Komisija provela sredinom 2016. godine. Provedba Programa organizirala bi se u suradnji s drugim Komisijama HKD-a te angažmanom vanjskih dionika kroz sljedeće mandatno razdoblje (2016. – 2018.)

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2014.-2016.

2016.

Komisija će se pripremati za Skupštinu HKD-a, prirediti rezultate Analize provedenog ispitivanja,  te prirediti prijavu i program sudjelovanja za sljedeći Okrugli stol (2017). 

2015.

Osim održavanja Okruglog stola, pristupit će se izradi anketnog upitnika koji će se odnositi na Analizu potreba i očekivanih ishoda voditelja/ravnatelja knjižnica (ili što voditelj /ravnatelj knjižnice očekuje, želi znati i želi naučiti, te koja praktična znanja procjenjuje da su mu potrebna u obavljanju voditeljskog, menadžerskog posla).

Izradit će se  prijedlog ankete, provesti anketiranje i prikupljanje podataka.

Očekivani ishod anketiranja jesu smjernice za Komisiju koje podrazumijevaju predlaganje postupaka i procesa koji će olakšati upravljanje u knjižnicama.

2014.

Komisija za upravljanje suorganizator je Okruglog stola Vrednovanje, upravljanje i zagovaranje ishoda u knjižnicama: mogućnosti uspostave ravnoteže poslovnih i tradicionalnih knjižničarskih vrijednosti  koji će se u proljeće 2015. održati u Zagrebu. Komisija aktivno sudjeluje u pripremi i realizaciji programa.

 

PLAN I PROGRAM RADA 2013.

5. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment
Tema: Kako i zašto biti vidljiviji i prisutniji
Rijeka, 22. ožujka 2013.
Suorganizatori: Knjižničarsko društvo Rijeka, Sveučilišna knjižnica Rijeka i Gradska knjižnica Rijeka

 

PLAN I PROGRAM RADA 2011. - 2012.   

Razvoj tima u knjižnici : interaktivno predavanje

28. ožujka 2012. od 11. do 13.30 sati u dvorani Nacionalne i sveučilišne knjižnice, odražano je interaktivno predavanje Razvoj tima u knjižnici – ugodnog mjesta za učinkovit rad. Predavanju je nazočilo 70 knjižničarki i knjižničara iz svih tipova knjižnica. Predač Goran Tudor govorio je glavnim karakteristikama radnih timova, timskog duha u nekoj organizaciji, razlikama između grupe i tima, stilovima vođenja, o komunikaciji i odnosima unutar tima. Naglašena je bolja učinkovitost u organizacijama koja njeguju timski rad. Predavanje je proteklo u stalnoj interakciji predavača i publika, prekidano pitanjima, opservacijama, primjerima iz prakse pojedinih knjižničara... Proveden je anketni upitnik među nazočnima o razini timskog rada u našim knjižnicama.

Zajednički stručni skup Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti
i Komisije za upravljanje Hrvatskoga knjižničarskog društva
uz suorganizaciju Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Travanj 2011.

2. okrugli stol “Od statistike do pokazatelja uspješnosti”
Tema: Statistika i pokazatelji uspješnosti – kako vrednovati knjižnice
i
4. okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment”
Tema: Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla

Program, izvješće i zaključci : http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/186/Jedna realizacija programa "Mijenjam knjižnicu"
Opći cilj: povećati mogućnost edukacije knjižničarima učenjem na primjerima dobre prakse koju provode druge knjižnice u Hrvatskoj

Specifični ciljevi:
- omogućiti upoznavanje s konkretnim programima, projektima i akcijama drugih knjižnica;
- omogućiti upoznavanje s organizacijom i radom drugih knjižnica;
- potaknuti razmjenu ideja o knjižničnoj praksi;
- potaknuti realizaciju zajedničkih programa i projekata;
- primjenjivati stečena znanja i iskustva u svojoj sredini;
- unaprijediti informiranost knjižničara o tome «što druge knjižnice rade»;
- poboljšati mogućnost međusobne suradnje među knjižnicama.


4)
1 - 2 sastanka Komisije za upravljanje

4)
Izvješće za članove Komisije za upravljanje i sve zainteresirane o predavanjima na sesijama Sekcije za menadžment i marketing i Sekcije za menadžment knjiž. društava na IFLA-i 2010., Gothenburg, Švedska, 9.-15.8.2010. 


Sastav Komisje u mandatu 2011.- 2012. : Marija Šegota-Novak, predsjednica ;  Lea Lazzarich, zamjenica predsjednice; Željka Hatvalić-Strahija ; Dragutin Katalenac,  Andrija Nenadić, Jadranka Račić,  Dijana Sabolović-Krajina ; Marica Šapro-Ficović ;  Senka Tomljanović ; Gorana Tuškan-Mihočić

 
PLAN I PROGRAM RADA 2010.
1) Organizacija 3. okruglog stola KNJIŽNICE I SUVREMENI MENADŽMENT
Tema: UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

KGZ – Gradska knjižnica Zagreb, Odjel za djecu i mlade, Starčevićev trg 4

petak, 16. travnja 2010.

ORGANIZATORI: Komisija za upravljanje i Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatskoga knjižničarskog društva
SUORGANIZATOR: KGZ - Gradska knjižnica

OČEKIVANI SUDIONICI: ravnatelji i voditelji samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu, te voditelji knjižničnih odjela, službi i programa; svi knjižnični djelatnici; studenti knjižničarstva

OBLIK RADA: pozvana predavanja i panel diskusije


CILJ: unaprijediti znanje knjižničara o:
· upravljanju ljudskim potencijalima
· kvalitetnijem korištenju tehnika i alata o upravljanju ljudskim potencijalima u praktičnom radu i knjižničarskom obrazovanju
· akademskom i cjeloživotnom obrazovanju knjižničara i/ili informacijskih stručnjaka
· promjenama studijskih programa knjižničarstva na sveučilištima i snalaženju na tržištu rada
· preduvjetima za vrednovanje i priznavanje stalnog stručnog usavršavanja

FINANCIJSKA POTPORA: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Izvješće, zaključci i izlaganja nalaze se na http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/170/


PLAN I PROGRAM RADA 2009.
1) Organizacija 2. okruglog stola o menadžmentu “Upravljanje kvalitetom u knjižnicama” (u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka), Rijeka, travanj 2009.

CILJ:
§ upoznavanje s osnovnim pojmovima, alatima i vještinama za osiguravanje sustava kvalitete u knjižnicama; definiranje pojma kvalitete; principi izvrsnosti/ kvalitete u knjižnicana; metode, alati, sustavi za osiguravanje kvalitete; organizacijska kultura u knjižnicama – razvoj i unapređivanje; utjecaj sustava kvalitete na djelatnike, korisnike, usluge i dr.; upravljanje kvalitetom i upravljanje promjenama; benchmarking
§ nastavak sustavne edukacije upravljača i drugih djelatnika knjižnica sa znanjima i vještinama suvremenog managementa
§ pokretanje zajedničkih aktivnosti na praćenju i poboljšavanju kvalitete ukupnog djelovanja
OČEKIVANI SUDIONICI:
§ ravnatelji i voditelji samostalnih knjižnica i knjižnica u sastavu, te voditelji odjela i službi
§ svi knjižnični djelatnici
§ studenti knjižničarstva
OBLIK RADA:
§ pozvana predavanja (4 x 30 min)
§ panel diskusija
§ pokazna radionica
§ primjeri dobre prakse.

IZŠVJEŠĆE I ZAKLJUČCI na http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/152/


2) Realizacija programa razmjene knjižničara u hrvatskim knjižnicama “Mijenjam knjižnicu
Opći cilj: povećati mogućnost edukacije knjižničarima učenjem na primjerima dobre prakse koju provode druge knjižnice u Hrvatskoj

Specifični ciljevi:
- omogućiti upoznavanje s konkretnim programima, projektima i akcijama drugih knjižnica;
- omogućiti upoznavanje s organizacijom i radom drugih knjižnica;
- potaknuti razmjenu ideja o knjižničnoj praksi;
- potaknuti realizaciju zajedničkih programa i projekata;
- primjenjivati stečena znanja i iskustva u svojoj sredini;
- unaprijediti informiranost knjižničara o tome «što druge knjižnice rade»;
- poboljšati mogućnost međusobne suradnje među knjižnicama.

Provedba:
1. Informirati i zainteresirati knjižničare i knjižnice za uključivanje u program razmjene knjižničara u Hrvatskoj putem letaka, e-mail komunikacije i web stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva.
2. Identificirati knjižničare koji žele sudjelovati u programu, te knjižnice koje se žele uključiti kao DOMAĆINI i /ili GOSTI u program.
3. Identificirati primjere dobre prakse (ogledne programe i segmente rada) koje KNJIŽNICE DOMAĆINI nude, odnosno KNJIŽNICE GOSTI traže u edukaciji u području marketinga i menadžmenta :
a) organizacijska kultura
b) upravljanje ponašanjem korisnika
c) PR (komunikacija s korisnicima i javnošću općenito)
d) upravljanje uslugama za djecu
e) upravljanje uslugama za odrasle
f) nešto drugo (što?)

4. Komisija za upravljanje posreduje u pronalaženju PARTNERA u programu razmjene.
5. PARTNERI potpisuju IZJAVU o partnerstvu u kojoj se KNJIŽNICA DOMAĆIN obvezuje osigurati program edukacije sa satnicom, uključujući i osvježenje, a KNJIŽNICA GOST pokrivanje troškova puta i po potrebi, smještaja.
6. Knjižničar iz KNJIŽNICE GOSTA dužan je po realiziranom programu edukacije ispuniti evaluacijski listić i podnijeti izvješće o rezultatima svojeg boravka u KNJIŽNICI DOMAĆINU, koji dostavlja Komisiji za upravljanje i HKD novostima.

     AKTIVNOSTI U MANDATU 2006./2008.:
1) Jurica PAVIČIĆ, Nikša ALFIREVIĆ, Ljiljana ALEKSIĆ: Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Zagreb, Masmedia, 2006. Predstavljanje knjige i razgovor o pitanjima marketinga i menadžmenta u knjižnicama (u suradnji s NSK i Katedrom za knjižničarstvo, Filozofski fakultet u Zagrebu), Zagreb, NSK, 23.4.2007.

2) Marcel MELER: Marketing u kulturi, Osijek, Ekonomski fakultet, 2006. Predstavlanje knjige i razgovor o pitanjima marketinga i menadžmenta u knjižnicama (u suradnji s KGZ – Gradska knjižnica Zagreb),. Zagreb, 6.6.2007.

3) 1. okrugli stol “Knjižnice i suvremeni management” (u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek), Osijek, 4.04. 2008.
Izvješće i zaključci na http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/32

   Sastav Komisije za upravljanje u mandatu 2006./2008. godina:
Dijana Sabolović-Krajina (predsjednica), dijana.sabolovic-krajina@kc.t-com.hr
Jadranka Račić, jadranka.racic@kgz.hr
Marija Šegota-Novak,marija.segota-novak@gkri.hr
Mira Tkalčec, m.tkalcec@kgz.hr
Dragutin Katalenac, dkata@gskos.hr

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -