- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za osnovnoškolske knjižnice  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi
Komisija za osnovnoškolske knjižnice

Plan i program

 

PROGRAM RADA KOMISIJE ZA OSNOVNOŠKOLSKE KNJIŽNICE

od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine

 

I. SURADNJA KOMISIJA ZA OSNOVNOŠKOLSKE I KOMISIJE ZA SREDNJOŠKOLSKE KNJIŽNICE 

 • aktivniji rad svih članova komisija (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice) 
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a 
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu regionalnih društava 
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva 
 • organizacija 14. okruglog stola za školske knjižnice:  Financiranje školskih knjižnica (Zagreb, listopad 2023.) 
 • organizacija stručnog skupa Dan bajke u suradnji s Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mlade (Krapina/na mreži, srpanj 2023.) 
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara - sastanak 
 • sudjelovanje na drugim skupovima HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a 
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito 

 

III. SURADNJA S MZO-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica 
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice 
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva 
 • izrada vodiča za školske knjižnice 
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga (http://hcd.hr/djelovanje/akcije/citateljski-izazov/)

 

IV. UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija 
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu 
 • rad na projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja" 
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima 
 • izrada promotivnih materijala 
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige 
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica 
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO KNJIŽNIČARSTVO 

 • pružanje usluga studentske prakse i volontiranja 
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja 
 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl. 

 

 

Plan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice 

od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. godine

 

Stručni skup "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/


Mjesto održavanja : Krapina
Vrijeme održavanja - ožujak 2021.
Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.
Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

 

12. okrugli stol za školske knjižnice: Autorsko pravo i digitalno okruženje/ u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice

 

Mjesto održavanja: Osijek/ne mreži

Vrijeme održavanja: listopad 2021.

Kontinuirano, već jedanaest godina, okrugli stol za školske knjižnice svake godine obrađuje po jednu goruću temu školskoga knjižničarstva. Odvija se kroz stručna predavanja, iskustva dobre prakse, raspravu i zaključke te pruža potporu radu školskih knjižnica i potiče razvoj knjižničarske struke. Gostovanjem predavača iz Slovenije, Mađarske i Belgije skup je dobio međunarodnu notu.

        12. Okrugli stol za školske knjižnice „Autorsko pravo i digitalno okruženje“ organizirat će Komisija za srednjoškolske knjižnice i Komisija za osnovnoškolske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva u suradnji s Društvom knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema i Osnovnom školom Darda.

         Skup će se tematski baviti problematikom autorskih prava u suvremenom digitalnom okruženju u kontekstu donošenja novog Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i iznimne situacije u kojoj su se našle školske knjižnice za vrijeme uvođenja djelomične ili potpune nastave na daljinu

         U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije program skupa izvest će se hibridno ili u potpunosti na mreži.

 

Projekt "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

Svrha projekta:
Osnovna svrha projekta je unaprijediti čitanje i razumijevanje pročitanog poticanjem čitanja naglas, pridobiti djecu kako bi čitala s voljom i radošću i tako stekla naviku svakodnevnog čitanja, odnosno učenja. Unaprijediti upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijati različite vrste pismenosti, poticati istraživačko učenje i kritičko mišljenje. Provedbom projekta važno je poticati dječju znatiželju kako bi se aktivno i kvalitetno uključivala u istraživanje nepoznatog služeći se različitim informacijskim izvorima. Promicati hrvatski identitet.

Ciljevi projekta:
⋄ promicanje i poticanje čitanja naglas
⋄ unaprjeđivanje čitalačkih sposobnosti i vještina
⋄ razvijanje svijesti o važnosti i utjecaju čitanja naglas
⋄ razvoj različitih vrsta pismenosti
⋄ promocija hrvatske dječje književnosti, jezika, povijesti i kulture
⋄ upoznavanje djela slovenske dječje književnosti, jezika, povijesti i kulture
⋄ bogaćenje vokabulara i razvoj kritičkog mišljenja
⋄ kreativno i suradničko korištenje Informacijsko-komunikacijske tehnologije
⋄ ovladavanje metodama istraživačkog rada
⋄ unapređivanje vještina i sposobnosti javnog nastupa
⋄ promocija europskog identiteta

Projekt se u kontinuitetu provodi od 2013. godine.

 

Agenda 2030 i školske knjižnice
Suradnja s kolegicama Anom Sudarević i Jasnom Milički koje predlažu da za svaki dio Agrende 2030 (za svaku sličicu) https://www.nsk.hr/radionica-uloga-knjiznica-u-provodenju-un-ove-agende-2030-i-ciljeva-odrzivog-razvoja-u-nsk/
predložimo 3 naslova slikovnica ili knjiga. Kasnije bi se to moglo nadograđivati novim naslovima te primjerima iz prakse, pripremama, možda i dodatnim materijalima.

 

 

PLan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice za 2020. godinu

Organizacija Stručnog skupa "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/

Mjesto održavanja : Krapina

Vrijeme održavanja -  ožujak 2020.

 Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

Organizacija 11. okruglog stola za školske knjižnice: Prostor i oprema školske knjižnice/u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice/

Mjesto održavanja : Zagreb

Vrijeme održavanja – listopad 2020.

Tema skupa bit će aktualiziranje problema vezanih uz prostor i opremu školskih knjižnica. Velik broj školskih knjižnica  ne zadovoljava minimume propisane Standardom za školske knjižnice i Državnim pedagoškim standardom (npr. u Karlovačkoj županiji čak 66% knjižnica ima prostor ispod propisanog minimalnog standarda).

Na skupu će bit prikazani i pozitivni primjeri novosagrađenih prostora, obnovljenih i prenamijenjenih prostora te planiranje prostora u nastajanju.

Cilj skupa je ukazati na potrebu i važnost redovitog financiranja školskih knjižnica kako bi sve knjižnice bile opremljene u skladu sa standardima i postale prostor izvrsnosti – prostor za traženje informacija, suradnju, komunikaciju, čitanje, istraživačko učenje, korištenje multimedijskih i digitalnih zbirki, za sve učenike i učitelje.

Projekt "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te  razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

Nositelji projekta:

HKD, Sekcija za školske knjižnice (Republika Hrvatska)

ZBDS, Sekcija za šolske knjižnice (Republika Slovenija)

 

Autori projekta:

Mirjana Čubaković, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

Mirjam Klavž Dolinar, OŠ bratov Polančičev,  Maribor

 

Voditelji projekta:

Republika Hrvatska: Mirjana Čubaković, OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće

Republika Slovenija: Mirjam Klavž Dolinar, OŠ bratov Polančičev, od šolskega leta 2017./2018. Leonida Babič, OŠ Starše

Koodinator: Luca Matić, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica

 

Trajanje projekta:

Tijekom nastavne godine (svaka nastavna godina jedan ciklus)

 

Partneri u projektu:

Osnovne i srednje  škole Republike Hrvatske

Osnovne i srednje škole Republike Slovenije

 

Svrha projekta:

Osnovna svrha  projekta je unaprijediti čitanje i razumijevanje pročitanog  poticanjem  čitanja naglas, pridobiti djecu kako bi  čitala s voljom i radošću i tako stekla naviku  svakodnevnog čitanja, odnosno učenja. Unaprijediti upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijati različite vrste pismenosti, poticati istraživačko učenje i kritičko mišljenje. Provedbom projekta važno je poticati dječju znatiželju kako bi se aktivno i kvalitetno uključivala u istraživanje nepoznatog služeći se različitim informacijskim  izvorima.  Promicati hrvatski identitet.

Ciljevi projekta:

⋄  promicanje i poticanje čitanja naglas

⋄  unaprjeđivanje  čitalačkih sposobnosti i vještina

⋄  razvijanje svijesti o važnosti i utjecaju  čitanja naglas

⋄  razvoj različitih vrsta pismenosti

⋄  promocija hrvatske dječje književnosti,  jezika,  povijesti i  kulture

⋄  upoznavanje djela slovenske dječje književnosti, jezika,  povijesti i kulture

⋄  bogaćenje vokabulara  i razvoj kritičkog mišljenja

⋄  kreativno i suradničko korištenje Informacijsko-komunikacijske tehnologije

⋄  ovladavanje metodama istraživačkog rada

⋄  unapređivanje vještina i sposobnosti javnog nastupa

⋄  promocija europskog identiteta

 

Agenda 2030 i školske knjižnice

Suradnja s kolegicama Anom Sudarević i Jasnom Milički koje predlažu da za svaki dio Agrende 2030 (za svaku sličicu)  https://www.nsk.hr/radionica-uloga-knjiznica-u-provodenju-un-ove-agende-2030-i-ciljeva-odrzivog-razvoja-u-nsk/

predložimo 3 naslova slikovnica ili knjiga. Kasnije bi se to moglo nadograđivati novim naslovima te primjerima iz prakse, pripremama, možda i dodatnim materijalima.

 

Plan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice za 2019. godinu

Organizacija Stručnog skupa "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/

Mjesto održavanja : Krapina

Vrijeme održavanja - 30. ožujka 2019.

 

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

Organizacija 10. okruglog stola za školske knjižnice: Njegovanje kulturne baštine kroz programe školske knjižnice/u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice/

Mjesto održavanja : Varaždin

Vrijeme održavanja – listopad 2019.

Opis programa

Školska knjižnica nije samo informacijsko središte škole i izvor znanja i informacija, već i kulturno središte školske zajednice. Kulturna i javna djelatnost ostvaruje se timskim radom učenika, učitelja i stručnih suradnika kroz redovitu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, ali i suradnjom s raznim kulturnim ustanovama izvan škole. Mnoge školske knjižnice imaju vrijedne zavičajne zbirke, zbirke starih i rijetkih knjiga te osmišljavaju i provode brojne programe kulturne djelatnosti kojima njeguju kulturnu baštinu.

Ovaj stručni skup bit će prilika da se razmijene iskustva dobre prakse, upoznaju značajni  projekti knjižnica iz Republike Hrvatske i susjedne Slovenije, a kroz predavanja eminentnih stručnjaka prošire znanja iz područja identificiranja, dokumentiranja, istraživanja, održavanja, zaštite, korištenja kulturne baštine kao i promicanja njenih vrijednosti.

Jedan tematski blok okruglog stola bit će posvećen suvremenom korištenje kulturne baštine u programu Knjižnično informacijskog odgoja i obrazovanja integriranom u školski kurikulum.

Cilj stručnog skupa je podizanje svijesti školskih knjižničara o važnosti i značenju kulturne baštine i poticanje suradnje knjižničara i djelatnika kulturnih ustanova.

Cilj stručnih predavanja je obogaćivanje znanja školskih knjižničara iz područja identificiranja, dokumentiranja, istraživanja, održavanja, zaštite, korištenja kulturne baštine kao i promicanja njenih vrijednosti.

Cilj primjera dobre prakse je razmjena stečenih iskustava te poticanje školskih knjižničara na osmišljavanje programa kojim doprinose očuvanju kulturnog identiteta, potiču razvoj kulturne kompetencije kod učenika, ali i doprinose situiranju Republike Hrvatske u europski kulturni krug.

Pokroviteljstvo projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te  razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

 

Plan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice za 2018. godinu

 

Organizacija Stručnog skupa "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/

Mjesto održavanja : Krapina

Vrijeme održavanja - 24. ožujka 2018.

 

Opis programa

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

 

Obrazloženje:

Pokazalo se da na području Republike Hrvatske nedostaje stručno usavršavanje u području pripovijedanja, odnosno pričanja bajki i priča.

Storytelling je pojam koji je u europskim zemljama važan segment kulturnog života te bitno doprinosi motivaciji za čitanje. Pripovijedanje priča vole sve generacije, a provodi se u ustanovama predškolskog odgoja, knjižnicama, školama osnovnih i srednjih škola, na javnim mjestima, otvorenim prostorima, pub-ovima, na raznim festivalima i manifestacijama. Iskustvo knjižničara pokazalo je da se u Hrvatskoj pripovijedanje nije dovoljno prepoznato te je očito da je potreban poticaj i edukacija odraslih koji u odgojno-obrazovnim ustanovama rade s djecom.

 

Za mjesto održavanja stručnog skupa Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki odabran je grad Krapina, središte Krapinsko-zagorske županije koja je poznata i pod nazivom Bajka na dlanu.

Uvidom u kognitivni, emocionalni, socijalni i govorni razvoj djeteta, kao i spoznaje o važnosti pripovijedanja pokazuju da su mogućnosti bajke kao motivacijskog sredstva za odrastanje, učenje i rješavanje svakodnevnih problema izrazito velike.

Sudjelovanje na stručnom skupu Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki te polaženje radionica namijenjenih odgajateljima, knjižničarima i učiteljima potaknut će sudionike na pripovijedanje priča i bajki kojima će obogatiti usluge narodnih knjižnica, kurikulum škole, kao i čuvanje zavičajne baštine u svrhu unaprjeđenja čitalačke pismenosti, poticanja i promocije čitanja, te promicanje bajki, narodnih priča i legendi.

Projektom će se nastojati pobuditi interes za prikupljanjem narodnih priča i legendi koje nisu zapisane. To se posebice odnosi na priče na kajkavskom jeziku. Namjera je stručnog skupa osvijestiti važnost očuvanja zapisane i nezapisane kulture baštine, te se prikupljanje priča želi proširiti i na čakavski i druga narječja. Radi se o zapostavljenom dijelu narodne baštine koja će se revitalizirati prenošenjem putem pripovijedanja i trajno sačuvati zapisivanjem. Također je planirano sudjelovanje gostiju iz Republike Slovenije u kojoj se Dan bajki održava već 16 godina.

Stručni skup planiran je povodom 20. ožujka na Međunarodni dan pripovijedanja.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki namijenjen je odgajateljima, učiteljima i knjižničarima cijele Hrvatske kako bi prenijeli svoja iskustva kolegama, razvili, nastavili ili započeli pripovijedanje u svojim školama i knjižnicama.

 

 

 

Organizacija 9. okruglog stola za školske knjižnice (Ne)dosegnuti standard /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice/

Mjesto održavanja : Opatija

Vrijeme održavanja – 10. listopada 2018.

 

Opis programa

Standard za školske knjižnice (2000.) i Državni pedagoški standard (2008.) određuju minimalne uvjete glede knjižnične građe, knjižničnog osoblja, prostora i opreme za obavljanje djelatnosti školskih knjižnica. Međutim, sredstva potrebna da bi se standardi ostvarili nisu osigurana. Nadležna ministarstva i osnivači knjižnica ponekad zaobilaze svoje zakonske obaveze, a u nekim slučajevima zakonska rješenja ostavljaju mogućnost osnivačima knjižnica da biraju hoće li ulagati u knjižnice. Rezultat je velika razlika među školskim knjižnicama po svim parametrima.

Školski knjižničari, koliko god stručni i motivirani bili, ne mogu u potpunosti ispuniti svoju odgovornu ulogu poticanja čitanja, informacijske pismenosti i podupirati cjelokupni odgojno-obrazovni proces bez adekvatno opremljene školske knjižnice.

Ovo je tema o kojoj se rijetko govori na službenoj razini, jer u teškoj financijskoj situaciji, kad se knjižnice natječu za nedostatna javna sredstva, prevladava apatija i strah da situacija ne bude još gora.

Ovim skupom želimo staviti ovaj problem na dnevni red, raspraviti ga s različitih gledišta, apelirati na osnivače da uvide što to školske knjižnice rade što je od neprocjenjive vrijednosti za društvo te potaknuti školske knjižničare da različitim zagovaračkim aktivnostima pridonesu rješavanju problema.

 

Ciljevi

Umjesto da prebacuju odgovornost jedni na druge, svi dionici - donositelji odluka, knjižničari i zainteresirana javnost, trebaju se angažirati u rješavanju problema i omogućiti napredak školskih knjižnica. Želimo stručnu zajednicu potaknuti na analizu postojećeg stanja i istraživanje utjecaja školskih knjižnica na obrazovni proces. Školske knjižničare želimo potaknuti na aktivno javno zagovaranje prava na kvalitetno obrazovanje i pravični pristup izvorima znanja za sve korisnike. Želimo utjecati na donositelje odluka na svim razinama upravljanja da sigurnim i dostatnim financiranjem omoguće dosezanje standarda svim školskim knjižnicama.

Metode

Stručna predavanja, iskustva dobre prakse, rasprava i zaključci

Vrste i plan aktivnosti

Priprema stručnog skupa tijekom svibnja, lipnja i rujna, održavanje skupa u listopadu i nakon toga rad na provedbi

Korisnici obuhvaćeni programom (broj i struktura)

Planira se odaziv oko 100 školskih knjižničara s područja Hrvatske  Izvješće skupa i rezultati se diseminiraju putem županijskih stručnih vijeća i elektroničkim putem tako da dopiru do svakog zainteresiranog knjižničara.

Očekivani rezultati

Zaključci okruglog stola i prijedlozi upućeni Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu kulture, osnivačima školskih knjižnica i medijima; apel osnivačima knjižnica da je nužno postizanje usklađenosti i ravnomjernih infrastrukturnih pretpostavki za obavljanje knjižnične djelatnosti u svim školskim knjižnicama u što kraćem roku; jačanje motiviranosti školskih knjižničara za aktivno javno zagovaranje  

Vremensko odvijanje programa

Priprema okruglog stola će trajati tri mjeseca. Program okruglog stola će trajati 8 sati.

 

Sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara s izlaganjem „Hrvatsko knjižničarsko društvo – Sekcija za školske knjižnice (Baška, 18. do 21. travnja 2018.)

 

Pokroviteljstvo projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te  razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

 

Planiranje 10. okruglog stola za školske knjižnice

Poticanje školskih knjižničara na pisanje članaka za stručna i javna glasila.

Sudjelovanje u radu Radne grupe za e-knjigu

Uređivanje mrežne stranice Komisije 

Redovita suradnja s Komisijom za srednjoškolske knjižnice: razmijena prijedolga, međusobna potpora i pomoć; suradnja s ostalim tijelima Hrvatskog knjižničarskog društva; suradnja sa svim relevantnim institucijama i udrugama

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -