- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja

Plan i program

PROGRAM RADA U 2010./2011.

Realizirano u 2010. godini

Održan je 10. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodu izražavanja: " Utjecaj globalne ekonomske krize na knjižnice i slobodan pristup informacijama", 10. 12. 2010. u Zagrebu. .

Zaključci 10. okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama
Utjecaj globalne ekonomske krize na knjižnice i slobodan pristup informacijama
Zagreb,10. prosinca 2010.

Izlaganja domaćih i stranih stručnjaka predočena na Okruglom stolu ukazuju na sljedeće:

  1. ekonomska kriza negativno se odražava na poslovanje svih knjižnica na međunarodnoj i na nacionalnoj razini. U Hrvatskoj se to posebno odnosi na smanjivanje sredstava za nabavu i ciljani razvoj knjižničnih zbirki, što dugoročno može utjecati i na ograničavanje slobodnog pristupa informacijama.
  2. kontinuirano se smanjuju sredstva koje Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa izdvaja za nabavu znanstvene i stručne literature što izravno utječe na dostupnost relevantnih izvora informacija znanstveno-nastavnom osoblju, studentima i široj društvenoj zajednici.
  3. uvođenjem novog integriranog knjižničnog sustava Aleph za uključene se hrvatske knjižnice otvaraju nove prednosti i uštede vezane uz zajedničko rješavanje poslova oko upravljanja zbirkama i pružanje usluga.
  4. partnerstvom i suradnjom na nacionalnoj i međunarodnoj razini, posebno kroz europske projekte, knjižnice mogu ostvariti uvjete potrebne za održivi razvoj, kao što pokazuju pojedina domaća i strana iskustva.

S obzirom na navedeno smatramo da bi trebalo učiniti sljedeće:

  1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo kulture trebali bi prići izradi nacionalne strategije razvoja knjižnica kojom će se, u cilju kontinuiranog razvoja knjižnica, osigurati proračunska sredstva za stalnu financijsku potporu na državnoj i lokalnoj razini. Strategija izgradnje cjelovitog hrvatskog knjižničnog sustava kao i dostupnost statističkih podataka o knjižnicama ključni su za održivi razvoj knjižnica u Hrvatskoj.
  2. Treba poticati sudjelovanje knjižnica u regionalnim i europskim projektima, jer ono donosi uštede i nova znanja, pogoduje timskom radu, primjeni standarda i razvoju novih usluga. Knjižnicama treba jača potpora lokalne, regionalne i državne uprave kako bi se mogle uključiti u međunarodne projekte.
  3. Smanjeno financiranje knjižnica utječe i na smanjenje izdvajanja sredstava za usavršavanje djelatnika pa je potrebno organizirati veći broj besplatnih programa edukacije, uz pojačanu potporu Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara i Hrvatskome knjižničarskom društvu.
  4. Kroz kampanju Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu treba se zalagati za poštivanje zakonskih odredbi vezanih uz osnivanje i financiranje knjižnica i pridružiti se naporima EBLIDA-e u oblikovanju knjižnične politike za Europu.

Programski i organizacijski odbor 10. okruglog stola :

Edita Bačić
Alemka Belan-Simić
mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvincenti
Prof. dr.sc. Aleksandra Horvat

Tiskan Zbornik 9. okruglog stola čija je promocija održana 10. 12. 2010. god.

Planira se organizirati 11. okrugli stol: „Knjižnice u Društvu znanja" 09. 12. 2011. god. u Zagrebu.
U organizaciji sudjelovat će, već tradicionalno, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te Radna grupa za javno zagovaranje HKD-a , Radna grupa za pravne i srodne knjižnice HKD-a. i Radna grupa za autorsko pravo.

Uskoro će biti objavljena najava skupa i program na mrežnim stranicama Društva, te izabrani članovi programskog i organizacijskog odbora 11. okruglog stola

Planira se priprema i tiskanje zbornika sa 10. okruglog stola.

Tea Grašić-Kvesić
predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -