VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Scopus (2009. nadalje), Library and Information Science Abstracts - LISA (2014. nadalje), Library, Information Science & Technology Abstracts - LISTA (2004. nadalje) i Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (2014. nadalje).

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazio je polugodišnje (godišnje 2 broja), a od 2022. izlazit će tri puta godišnje. Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za broj 1/2022 primaju se do 1. ožujka, za broj 2/2022. do 1. travnja (tematski broj), a za broj 3/2022. primaju se do 1. kolovoza 2022.

Narudžbe za pretplatu primaju se na e-mail adresu Hrvatskoga knjižničarskog društva: hkd@hkdrustvo.hr.

ISSN 0507-1925 (Tisak)

ISSN 1334-6938 (Online)

Svezak 65 Br. 3 (2022)

Objavljeno: 2022-12-30

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Tatjana Aparac Jelušić

XI-XIII

Korištenje portala e-lektire među mladima srednjoškolske dobi

Alta Pavin Banović, Mihaela Banek Zorica, Hrvoje Mesić

101-128

Academic libraries and research data management

Juan-José Boté-Vericad, Sharon Healy

171-193

Patentne citatne analize u evaluaciji sveučilišta

Filip Horvat, Merien Hadrović, Ivana Turk

243-262

U procjepu kriterija

Božica Dragaš, Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić

263-286

Irma Kovačić Savić

Dijana Šobota

351-353

Svi brojevi