VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Čaospis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, Library and Information Science Abstracts (LISA), Information Science Abstracts (ISA) i PASCAL: Sciences de l' Information, Documentation.

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazi polugodišnje (godišnje 2 broja). 

Svezak 60 Br. 2-3 (2017)

Objavljeno: 2018-02-08

Uvodna riječ

Kornelija Petr Balog

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

Izazovi knjižnične arhitekture za mlade

Marta Kasap, Tatjana Aparac Jelušić
Svi brojevi