VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, FRANCIS,  IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts  i  Library and Information Science Abstracts (LISA). 

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazi polugodišnje (godišnje 2 broja). Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za buduće brojeve primaju se do 15. rujna te do 1. travnja. 

Narudžbe za pretplatu primaju se na e-mail adresu Hrvatskoga knjižničarskog društva: hkd@hkdrustvo.hr.

ISSN 0507-1925 (Tisak)

ISSN 1334-6938 (Online)

Svezak 61 Br. 2 (2018)

Objavljeno: 2019-03-18

Predmetno kazalo i UDK oznake

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Kornelija Petr Balog

XI-XII

Digitalne kompetencije i treća životna dob

Srđan Lukačević, Dino Radmilović, Kornelija Petr Balog

123-153

Uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene produktivnosti

Ivana Čadovska, Goranka Mitrović

179-198

Knjižnica Dugave kao mjesto susreta različitih svjetova

Tihana Rašeta, Sanja Lautenbach-Huzjak

403-418

S knjižnicom do poslovnog uspjeha

Milka Šupraha-Perišić, Ana Ribarić

437-452

Svi brojevi