Vjesnik bibliotekara Hrvatske časopis je koji neprekidno izlazi od 1950., i to do 2018. u četiri broja , a poslije 2018. u dva broja godišnje. Od 9. ožujka 2004. izlazi i u mrežnoj inačici.

Od samog početka koncepcija časopisa zasnivala se na objavljivanju znanstvenih i stručnih radova iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaja o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloga iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. Kategoriju rada (izvorni znanstveni rad, pregledni rad, znanstvena bilješka, izlaganje na skupu, stručni rad itd.) predlaže recenzent, a konačnu odluku donosi Uredništvo.

Tijekom vremena, uvodile su se i novine u sadržajno-formalnom izgledu časopisa. Uza sadržajno raznolike brojeve, objavljuju se i tematski brojevi koji pružaju čitatelju aktualan i cjelovit pregled nekog područja, zajamčen kompetencijom gosta-urednika. Teme planiranih brojeva objavljuju se na mrežnoj stranici HKD-a, čime se otvara mogućnost sudjelovanja u njihovoj realizaciji svim zainteresiranim autorima.

Impresum i ostale preliminarne strane sadrže podatke na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki je članak opremljen sljedećim podacima: naslovom na hrvatskom i engleskom jeziku, imenom i prezimenom autora, nazivom i sjedištem ustanove kojoj autor pripada, adresom elektroničke pošte, oznakom UDK, kategorijom članka i datumom primitka članka za objavljivanje. Uza sažetke na hrvatskom i kojem od svjetskih jezika (najčešće engleskom), navode se i ključne riječi. Pri dnu naslovne stranice svakog članka nalazi se naslov časopisa, brojčani podaci o tekućem sveščiću, ISSN i copyright .

Zahvaljujući sadržajnoj zanimljivosti, standardiziranoj opremljenosti i ažurnosti izlaženja, Vjesnik bibliotekara Hrvatske spada u kategoriju priznatih časopisa u knjižnično-informacijskom području, a indeksira se u sljedećim bazama podataka:

SCOPUS, FRANCIS,  IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts  i  Library and Information Science Abstracts (LISA). 

SCImago Journal & Country Rank