Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska

Glavni kontakt

Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić
Glavna urednica

Pomoćni kontakt

Boris Badurina