Kolarić, A., Šimić, S., Štivić, V., & Žentil Barić, . 2013 Lis 22. Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi – usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 56:3