Kolarić, Alica, Sonja Šimić, Vjeruška Štivić, & Žozefina Žentil Barić. " Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi – usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 56.3 (2013): ##plugins.citationFormats.mla.noPages## Web. 16 Lis. 2021