Kolarić, Alica, Šimić, Sonja, Štivić, Vjeruška, I Žentil Barić, Žozefina. " Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi – usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 56 Broj 3 (22 Listopad 2013)