DUKIĆ, Gordana; HASENAY, Sanda; MOKRIŠ MARENDIĆ, Svjetlana. Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, [S.l.], v. 52, n. 1-4, tra. 2010. ISSN 1334-6938. Dostupno na: <https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/466>. Posjećeno: 08 vel. 2023