Dukić, G., Hasenay, S., & Mokriš Marendić, S. (2010). Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 52(1-4). Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/466