Dukić, G., Hasenay, S., & Mokriš Marendić, S. 2010 Tra 2. Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 52:1-4