Dukić, Gordana, Hasenay, Sanda, I Mokriš Marendić, Svjetlana. " Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 52 Broj 1-4 (2 Travanj 2010)