Holcer, D. (2018). Smjernice za razvijanje usluga i korištenje društvenih mreža u narodnim knjižnicama. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 147-159. doi:10.30754/vbh.60.4.494