Holcer, D. Smjernice za razvijanje usluga i korištenje društvenih mreža u narodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017) , 147-159. doi:10.30754/vbh.60.4.494