Pikić, Aleksandra. " Korisničke razlike u očekivanjima, procjeni dobivene usluge i zadovoljstvu" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 4 (19 Ožujak 2018)