Nikolic, I. Suradnja između knjižnica i civilnoga društva te njezina uloga u medijima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017) , 181-196. doi:10.30754/vbh.60.4.525