Petr Balog, K. (2017). Uvodna riječ. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(1). Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/533