Petr Balog, Kornelija. " Uvodna riječ" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 1 (10 Studeni 2017)