Faletar Horvatić, I., Radenović, I., & Sviben, Z. (2017). Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(1). doi:10.30754/vbh.60.1.540