Faletar Horvatić, Ivana, Radenović, Ivana, I Sviben, Zdenka. " Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 1 (10 Studeni 2017)