Faletar Horvatić, I.; I. Radenović; Z. Sviben. Usluga e-Građani u Knjižnicama grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . doi:10.30754/vbh.60.1.540