Miščin, ., & Gabriel, D. (2017). Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati”. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(1). doi:10.30754/vbh.60.1.550