Miščin, .; D. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati”. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . doi:10.30754/vbh.60.1.550