Mašina, Dina. " Izvješća o radu uredništava izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016. " Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 1 (10 Studeni 2017)