Willer, M. (2017). Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odjeluza informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od 2015.-lipanj 2017. . Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(1). Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/561