Willer, M. 2017 Stu 10. Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odjeluza informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od 2015.-lipanj 2017. . Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 60:1