Willer, Mirna. " Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odjeluza informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od 2015.-lipanj 2017. " Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 1 (10 Studeni 2017)