Lacković, I. Viša zvanja u knjižničarskoj struci 2014.-2016. . // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/565