Feldvari, Kristina. " Predmetno kazalo i UDK oznake" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 4 (19 O┼żujak 2018)