Šalamon-Cindori, B., & Živković, D. (2018). Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 61(1), 241-269. doi:10.30754/vbh.61.1.627