Šalamon-Cindori, B., & Živković, D. 2018 Lis 15. Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 61:1