Šalamon-Cindori, B.; D. Živković. Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 241-269. doi:10.30754/vbh.61.1.627