Filipeti, A. (2019). Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(1), 237-254. doi:10.30754/vbh.62.1.665