Filipeti, A. 2019 Srp 2. Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 62:1