Golenko, Dejana. " Pravno knjižničarstvo" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)